Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

Norges energi nportal.no

Regulamin Serwisu - NPORTAL.NO

AKCEPTACJA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ NPORTAL.NO

WAŻNE JEST, ABY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU DOKŁADNIE.

Właścicielem i operatorem platformy internetowej, znajdującej się na http://nportal.no (strony WWW) jest BUSINESS LINK NORWAY. Poniżej znajdują się warunki korzystania serwisu. BUSINESS LINK NORWAY określa warunki i zasady, których dzięki można uzyskać dostęp i korzystać z witryny sieci Web www.nortal.no.

Korzystając z witryny sieci Web, automatycznie wskazujesz na akceptację z warunkami niniejszej Umowy. Jeśli nie akceptujesz warunków BUSINESS LINK NORWAY. JEŚLI JESTEŚ NIEZADOWOLONY Z WARUNKÓW, zasad, polityk, wytycznych lub PRAKTYKI OBSŁUGI INTERNETOWEJ, JEDYNYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM JEST ZAPRZESTANIE Z KORZYSTANIA.

BUSINESS LINK NORWAY może zmienić niniejszą Umowę w dowolnym czasie poprzez aktualizację tej strony. Korzystanie z witryny sieci Web po takich zmianach będą oznaczały zgodę na te zmienione warunki. Dlatego też należy okresowo odwiedzać tę stronę dla wglądu niniejszej Umowy. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Tobą a BUSINESS LINK NORWAY odnoszących się do zagadnień zawartych w niniejszym dokumencie.

PRAWO I JURYSDYKCJA

Witryna internetowa NPORTAL.no (z wyłączeniem powiązanych witryn sieci Web) kontrolowana jest przez BUSINESS LINK NORWAY z siedzibą w stolicy Norwegii, Oslo, Londynie i w Wraszawie. Poprzez dostęp i korzystanie z witryny, użytkownicy zgadzają się, że wszystkie zasady dotyczące dostępu lub korzystanie z witryny sieci Web, regulowane przez zarówno przez prawo Norwegii i Polski, bez względu na konflikt z zasadami prawa. Jeśli użytkownik złamie zasady, zobowiązuje się niniejszym poddać się niewyłącznej jurysdykcji Sądu Najwyższego w Norwegii lub Polsce / w stolicy Oslo, lub w Warszawie w odniesieniu do takich spraw. Ponadto zgadza się, na postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

TWOJE ZOBOWIĄZANIA

Musisz:

 • Mieć minimum 12 lat.
 • Korzystać z Serwisu tylko i wyłącznie na własny użytek
 • Posiadać tylko jedną aktywną rejestrację usługi w tym samym czasie
 • Zachować hasło i inne funkcje zabezpieczeń dla swojego użytku i nie pozwolić innym, aby z nich korzystali.
 • Zapewnić, że wszystkie przekazane nam informacje są prawdziwe.
 • Poinformować nas o wszelkich zmianach w danych rejestracyjnych, w szczególności adresu e-mail
 • Działać rozsądnie, odpowiedzialnie i uczciwie
 • Zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rynku
 • Przestrzegać niniejszych Warunków (Polityka Prywatności, korzystanie z czatów, korzystanie z materiałów NPORTAL.no i praw własności intelektualnej)

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu komukolwiek po uprzednim podaniu powodu.

NASZE Zobowiązania

W sposób odpowiedzialny i rzetelny opracujemy nasze usługi i dołożymy wszelkich starań, aby były one dla Ciebie dostępne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Informacje zawarte w Serwisie są tylko i wyłącznie do użytku prywatnego, nie handlowego.

My i nasi inni dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za:

 • Utratę danych
 • Jakiekolwiek straty, które nie są możliwe do przewidzenia.
 • Promocje, konkursy, reklamy, imprezy promujące usługi, które są prowadzone przez osoby trzecie, takie jak reklamodawcy lub sponsorzy.
 • Zdarzenia poza naszą / ich kontrolą, w tym dot. telekomunikacji internetowej oraz wirusów komputerowych
 • Faktyczne, techniczne lub typograficzne błędy, lub braki, lub niepełne bądź nieaktualne treści
 • Przerwy lub opóźnienia w Serwisie, lub w dostarczaniu treści

My i nasi inni dostawcy ponosimy odpowiedzialność:

 • W przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem
 • Za fałszywe oświadczenia nasze lub naszych pracowników
 • W przypadku wszelkich innych zobowiązań wynikających z prawa

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I KORZYSTANIE Z TREŚCI

Zgadzasz się, że wszelkie prawa własności intelektualnej w usługach i treści, w tym znaki towarowe, są i pozostaną własnością naszą i / lub innych dostawców i poprzez korzystanie z Serwisu nie nabywasz do nich żadnych praw.

Użytkownik może korzystać z treści dla własnego użytku. Nie możesz zapisywać lub archiwizować treści, z wyjątkiem czasowego zapisu, tak by można je było odczytać. Nie możesz także usuwać lub zmieniać treści w Serwisie i nie może przekazywać, rozpowszechniać, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać treści, lub usług bez naszej pisemnej zgody. Ponadto, użytkownik zgadza się nie de kompilować ani modyfikować żadnych treści zamieszczonych w Serwisie (usunięcie znaków towarowych lub zmiana nazwy pliku), z wyjątkiem sytuacji, gdy masz prawo to zrobić.

W szczególności nie można kopiować i wklejać treści (informacje, zdjęcia) na inne strony internetowe.

ZNAKI TOWAROWE

BUSINESS LINK NORWAY, czyli NPORTAL, czyli TV NPORTAL, czyli RADIO, są oficjalnymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi BUSINESS LINK NORWAY. Inne nazwy, wyrazy, nazwy, frazy, logo, projekty, grafik, ikon i znaki towarowe na stronie internetowej mogą stanowić zarejestrowane lub niezarejestrowane znaki towarowe BUSINESS LINK NORWAY, lub osób trzecich. Podczas gdy niektóre znaki towarowe osób trzecich mogą być wykorzystywane przez BUSINESS LINK NORWAY na podstawie licencji, wyświetlanie znaków towarowych innych firm na stronie internetowej nie należy się sugerować żadnego związku między BUSINESS LINK NORWAY lub licencji LTD i właściciel powiedział znakiem towarowym, lub do zrozumienia BUSINESS LINK NORWAY, popartych wyborem usług znakiem towarowym.

Żadna z informacji zawartych na stronie internetowej nie należy interpretować, jako przyznanie jakichkolwiek praw lub prawa do korzystania ze znaku towarowego, lub logo projektu BUSINESS LINK NORWAY, lub osobom trzecim, bez pisemnej zgody BUSINESS LINK NORWAY lub ich właścicieli jakiegokolwiek znaku towarowego innej firmy.

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH/ PRYWATNOŚĆ

Używamy twoich informacji do personalizowania twoich cyfrowych doświadczeń. Po zalogowaniu się na nasze platformy przechowujemy Twoje dane, aby oferować takie funkcje, jak ulepszone wyszukiwanie, biuletyny, komentowanie rekomendacji treści i trafniejsze reklamy. NPORTAL.no używa Twojego adresu IP, aby wyświetlać lokalne wiadomości, informacje pogodowe i treści sportowe. Gromadzimy również zbiorcze dane, które są wykorzystywane do oceny wydajności naszych platform cyfrowych i optymalizacji korzystania z Internetu. NPORTAL.no stosuje surowe środki w celu ochrony gromadzonych przez siebie danych osobowych. Wszystkie gromadzone dane osobowe są regulowane przez federalną ustawę o ochronie prywatności oraz politykę dotyczącą danych osobowych NPORTAL.no / BUSINESS LINK NORWAY. Ta ochrona może jednak zostać odwołana, jeżeli kwestionowana jest zgodność z prawem Twojej komunikacji. Niniejsze warunki użytkowania mogą być co jakiś czas zmieniane, więc prosimy o ich regularne przeglądanie.

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez 10 lat.

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od NPORTAL.no dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest warunkiem skorzystania z usług NPORTAL.no oraz nawiązania kontaktu z użytkownikiem.

HIPERLINKI

Serwis zawiera linki i współpracuje ze stronami internetowymi osób trzecich. Odbywa się to dla Twojej wygody. Nie oznacza to jednak, że w pełni pochwalamy i akceptujemy ich zawartość. Stron te nie są pod naszą kontrolą i nie ponosimy odpowiedzialności za treści na nich zamieszczane.

ZAKOŃCZENIE USŁUGI

Możemy zawiesić lub zablokować Ci korzystanie z usługi, dając Ci wcześniej wypowiedzenie, które będzie odpowiednie do okoliczności. Przykładem może być naruszenie prawa, bezpieczeństwa, praw własności intelektualnej lub zasad chatroomu.

Możesz także wyrejestrować się z Serwisu samemu lub kontaktując się z nami.

ZAMIANY WARUNKÓW KORZYSTANIA Z SERWISU

Możemy zmienić warunki korzystania z Serwisu, informując Cię o tym. Będzie się to odbywać poprzez umieszczenie ogłoszenia na NPORTAL.no. Zmiany będą także wysłane do Ciebie przez e-mail. Jeśli zmiany są dla ciebie niekorzystne, możesz zakończyć usługę, informując nas o tym.

I. ZAWIESZENIE LUB ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI SERWISU

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Serwisu po uprzednim poinformowaniu Cię o tym.

REGULAMIN BLOGÓW i FORUM — SOCIAL MEDIA; FACEBOOK

Jeżeli nowy uczestnik forum od pierwszych swoich postów wykazuje, że nie przeczytał regulaminu, przeczytał go niedokładnie lub bez zrozumienia, bądź zrozumiał, a mimo to nie stosuje się do niego, będzie miał natychmiast (bez ostrzeżenia) zablokowaną możliwość pisania na forum.

Zakaz umieszczania zdjęć powszechnie uznanych za obraźliwe (pornografia, zboczenia, itp).

Zakaz umieszczania tego samego postu na kilku Forach.

Tematy niezgodne z tematyką danego Forum Social Media; FACEBOOK (tzw. NTG) będą przenoszone do odpowiadających tematyce, zamykane, lub całkowicie usuwane.

Tematy zdublowane (o tej samej tematyce) będą kasowane.

Posty bezsensowne lub bardzo odbiegające od tematu będą usuwane.

Treść tematu powinna świadczyć o jego zawartości. W przeciwnym wypadku patrz pkt 3.

Moderatorzy i Administrator mają prawo do usunięcia postu, który obraża w jakiś sposób innych użytkowników.

W ekstremalnych przypadkach dostęp do forum będzie zablokowany (ban).

Sygnatura nie może zawierać więcej niż jednej grafiki oraz ma mieć "przyzwoitą" długość (wielkość).

Zakaz prowadzenia prywatnych wojen.

Zwalczane będą wszelkie przejawy chamstwa.

Użytkownik nie może używać takiego samego avatara jak Administrator lub Moderatorzy.

Zakaz używania przekleństw i wulgaryzmów (nie tylko w języku polskim). Mowa tutaj również o wygwiazdkowanych (***) itp słowach.

Uwagi o błędach ortograficznych czy interpunkcyjnych oraz wszelkie słowne utarczki załatwia się prywatnymi wiadomościami (PM).

Zakaz stawiania ultimatum Administratorowi pod groźbą blokady dostępu do Forum.

Na Forum nie można zamieszczać reklam innych For.

Moderatorzy i Administrator mają prawo do zamknięcia tematu w przypadku gdy jego autor dowiedział się tego, czego chciał, lub dyskusja odbiega od początkowych założeń (tzw OT).

Sprawy typu "przyślij też do mnie na moj_mail@adres.no" załatwia się prywatnymi wiadomościami (PM). Posty tego typu będą usuwane.

Tylko Administrator, Moderatorzy i użytkownicy uprzywilejowani mają prawo tworzyć sondy.

Wszelkie przejawy nabijania postów będą skrupulatnie zwalczane. Rozumie się przez to również posty typu "Gdybym wiedział, to bym Ci powiedział, ale nie wiem".

Zabrania się aktywnego używania dwóch lub więcej kont przez jedną osobę lub specjalnego zakładania kolejnego konta, aby uniknąć nadzoru.

W razie pytań użytkownik kontaktuję się najpierw z Moderatorem danego działu, a dopiero później (w razie nieotrzymania odpowiedzi /nie jej braku/) z Administratorem. Administrator nie odpowiada na pytania, które powinny być kierowane do moderatora danego działu.

Niedozwolone jest zwracanie uwagi innym użytkownikom, że złamali regulamin (oczywiście mowa o poście jedynie z taką treścią, jako dodatek jest to dozwolone). Od tego jest funkcja "Zgłoś post do moderatora" znajdująca się przy każdym poście.

Nie będziemy tolerować analfabetyzmu. Nie chodzi tu o czepianie się ort'ów, lecz skrajne przypadki. Post ma być w miarę czytelny i zrozumiały. Zdania oraz nazwy własne pisane wielką literą, ze znakami interpunkcyjnymi i spacjami po nich (a nie przed nimi). Jeśli ktoś chce pisać posty bez polskich znaków dielektrycznych, to nie stanowi to żadnego problemu, lecz zasady ortografii i interpunkcji nadal obowiązują. Należy również być konsekwentnym.

Rozprowadzanie wszelkiego rodzaju wyrazów za pomocą tego forum jest zabronione (sygnatury, tematy do oceny z forami o takiej tematyce, posty) i grozi otrzymaniem bana.

Osoby działające na niekorzyść forum otrzymują bana.

Ważna uwaga dla osób, które dokonują rejestracji: W celu wyeliminowania rejestrowania się botów oraz osób, które nie przeczytały tego regulaminu, najdalej w ciągu godziny od rejestracji na forum, należy wysłać (z konta pocztowego, jakie zostało podane w czasie rejestracji) list z potwierdzeniem chęci rejestracji na "register@nportal.no" w wątku proszę umieścić wyłącznie słowo "Rejestracja", treść listu pusta (ważne ze względu na filtr antyspamowy). W przeciwnym wypadku rejestracja nie będzie uaktywniona.

II. ADMINISTRATOR

Administrator ma prawo zmienić regulamin.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane posty na forum.

Administrator nadzoruje działanie Forum i przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat w dziale Forum (Inne tematy - WWW).

Administrator ma prawo usunąć daną osobę z Forum bez podania przyczyny.

Prawa autorskie

Wszystkie informacje zawarte tej stronie internetowej są chronione prawami autorskimi. BUSINESS LINK NORWAY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie należą do ich właścicieli.

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej NPORTAL.no pozostają „takie, jakie są". BUSINESS LINK NORWAY, nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do tych informacji, w tym, jako domniemanych, jako gwarancja przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

W żadnym wypadku BUSINESS LINK NORWAY, nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególnie, pośrednie lub wtórne szkody, wynikające w związku ze stosowaniem niniejszej informacji.

Informacje zawarte na stronie internetowej NPORTAL.no mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. BUSINESS LINK NORWAY zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnej informacji zawartej na swojej stronach internetowej oraz wprowadzania ulepszeń w produktach opisanych, bez powiadomienia.

×