Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1575015775

Tagi: Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz w Oslo
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2012-05-26 02:33:26 +0200

Polska otrzymała archiwum norweskiej "Solidarności" Solidaritet Norge-Polen (SNP).


OSLO, 25 maja (nPortal Press /POLMEDIA) - Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wziął udział w przekazaniu Europejskiemu Centrum Solidarności archiwum organizacji Solidaritet Norge-Polen (SNP). Uroczyste wręczenie odbyło się w polskiej ambasadzie w Oslo. Marszałkowi towarzyszyli senatorowie: Anna Aksamit (PO), Przemysław Błaszczyk (PiS), Dorota Czudowska (PiS), Mieczysław Gil (PiS), Andrzej Grzyb (PO), Jan Rulewski (PO) oraz Michał Wojtczak (PO). Obecny był także dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski.

Archiwum SNP tworzą czasopisma i biuletyny wydawane przez norweską Solidarność w latach 1981-1990, plakaty, broszury zachęcające do udzielania pomocy polskiej opozycji antykomunistycznej, a także zorganizowana w 1983 roku wystawa fotografii na czerwonym kartonie na temat stanu wojennego w Polsce oraz przypinane do ubrania znaczki i pocztówki z wizerunkiem Lecha Wałęsy.


W dowód uznania za zaangażowanie na rzecz pomocy opozycji politycznej w Polsce w latach 80, działaczom SNP Marszałek Senatu wręczył ustanowione przez Europejskie Centrum Solidarności pamiątkowe Medale Wdzięczności.

 

John Golding i Hege Boman Grundekjon, którzy otrzymali je w piątek należeli do najbardziej aktywnych członków liczącej kilkadziesiąt tysięcy osób organizacji.
 

 

John Golding był w latach 1981-1983 sekretarzem generalnym Caritas Norwegia. Dzięki niemu do Polski dotarło około 90 transportów z pomocą. Dary były rozdzielane przy współpracy z polskim Caritas m.in. w Gdańsku, Gdyni, Olsztynie, Malborku, Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Warszawie i Katowicach. Zorganizował też w 1982 roku koncert charytatywny w Operze Narodowej w Oslo, z którego dochód przeznaczono na pomoc dla Solidarności.

 

Hege Boman Grundekjon pełniła rolę kuriera. Współpracowała ze strukturami opozycyjnymi w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Dostarczała informacje i pieniądze dla podziemnej Solidarności, przewoziła listy rodzin więźniów politycznych. Utworzyła dwie grupy wsparcia dla polskich studentów. Publikowała również artykuły na temat sytuacji politycznej w Polsce, gdzie apelowała o pomoc dla społeczeństwa polskiego.


W swoim przemówieniu Borusewicz podkreślił o stałej współpracy, która cały czas zbliżała i zbliża oba narody. Dodał również, że ta organizacja SNP była fenomenem na skalę europejską. Została bowiem stworzona specjalnie dla wsparcia polskiej opozycji. Skupiała ludzi od skrajnej lewicy po prawicę. Dodał, że Solidaritet Norge-Polen wspierała Polskę finansowo, politycznie, dostarczała sprzęt.

- Cieszę się, że zdecydowaliście się przekazać wasze archiwa. Znajdą one dobre miejsce w Gdańsku, w budowanym właśnie Europejskim Centrum Solidarności i będą stanowić namacalny dowód dla naszej młodzieży i następnych pokoleń, współpracy i bliskości, którą czuli i czują wszyscy ludzie miłujący wolność. (...) Wasza działalność na zawsze zbliżyła nasze narody – powiedział Borusewicz.

- SNP była organizacją specjalnie utworzoną do udzielania pomocy dla polskiego podziemia antykomunistycznego, która zbierała ludzi o bardzo różnych poglądach politycznych, od skrajnej lewicy po prawicę - dodał.


 - Byli w tej organizacji ludzie o różnych poglądach i działalności politycznej w Norwegii. Ta organizacja wspierała nas finansowo, a co najważniejsze sprzętowo i politycznie. Z wdzięcznością będziemy w Polsce wspominali tych wszystkich, którzy organizowali tę pomoc i którzy działali w Solidaritet Norge-Polen – zapewnił Borusewicz.

Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski podkreślił, że pomoc organizacji Solidaritet Norge-Polen nie była jednorazowa, trwała szereg lat. Mówiąc o archiwum, zaznaczył, że tego rodzaju zbiory są bardzo rzadkie.

Europejskie Centrum Solidarności, uznając materiały będące w posiadaniu SNP za wartościowy dowód wsparcia Norwegii dla rodzącej się w Polsce opozycji politycznej, zaoferowało przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów archiwalnych.

Organizacja Solidaritet Norge-Polen zainicjowała, koordynowała i bezpośrednio udzielała pomocy polskiej opozycji antykomunistycznej w latach 1981-1990. Jej działalności poświęcona jest książka Jana Strękowskiego „Bohaterowie Europy”, w której przestawiono m.in. szereg postaci ze świata norweskiej kultury, aktywnie występujących przeciwko PRL-owskiemu reżimowi.

Organizowali oni manifestacje, zbiórki pieniędzy, dostarczając tony darów i sprzętu poligraficznego, co w czasie stanu wojennego w Polsce często narażało Norwegów na aresztowania i konfiskatę samochodów. 


Ambasador RP w Norwegii Wojciech Kolańczyk, mówiąc o solidarności społeczeństwa norweskiego z polskim w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, przypomniał, że z tego kraju płynęły dary, które zasilały podziemną, nielegalną wtedy, polską "Solidarność". Wiele z tej pomocy trafiło do Gdańska.


Bjørn Cato Funnemark, przekazując archiwum, powiedział, że jest zaszczycony i wdzięczny, iż dokumenty znajdą się w "dobrych rękach".

Organizacja Solidaritet Norge - Polen koordynowała i bezpośrednio udzielała pomocy polskiej opozycji.  Organizowała ona manifestacje, zbiórki pieniędzy, dostarczały do Polski tony darów i sprzęt poligraficzny, co podczas stanu wojennego często narażało je w Polsce na aresztowania i konfiskatę samochodów.

Pierwsze polskie radio w Norwegii - Radio "Solidaritet" w Trondheim
"Solidaritet Norge-Polen" (Solidarność Norwesko-Polska)

Od jesieni 1983 r. do jesieni 1987 r. w Trondheim, w Norwegii, działało Radio „Solidaritet", które regularnie emitowało programy w języku polskim poświęcone „Solidarności" i sytuacji w kraju. Jednakże pierwszą audycję nadano (na wynajętym paśmie) wcześniej - w pierwszą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, podczas Tygodnia Polskiego ogłoszonego przez Solidaritet Norge-Polen (Solidarność Norwesko- Polska).
 

Trondheim, maj 1982 r., Apel o pomoc dla Solidarności - na mównicy Lars Fasting i Andrzej Tomaszewicz
(Foto: Zdjęcie archiwalne Związku Polaków w Norwegii)

Kilka kolejnych audycji wyemitowano w 1983 r., a regularne nadawanie rozpoczęto w marcu 1984 r. Idea zorganizowania własnego radia wynikała z potrzeby dotarcia z informacją przez Solidaritet Norge-Polen do mieszkańców Norwegii. Współorganizatorem, koordynatorem i przedstawicielem radia w komisji SANY (ds. lokalnych rozgłośni radiowych) był Andrzej Tomaszewicz. Trzon zespołu radiowego stanowili jego synowie - Michał i Tomasz.

Oprócz nich ważną rolę odgrywał Fridtjof Riis, zastępując zajętego innymi sprawami Andrzeja Tomaszewicza. Fridtjof Riis i Michał Tomaszewicz pełnili funkcję redaktorów technicznych. Spikerką była Zofia Wyszyńska, znająca dobrze norweski.

Choć rozgłośnia była związana z Solidaritet Norge-Polen, a Andrzej Tomaszewicz był działaczem oddziału lokalnego tej organizacji, organizatorzy radia uzyskali na nie koncesję, jako mniejszość narodowa (jedna z czterech w Trondheim - oprócz Wietnamczyków, Chilijczyków oraz Tamilów ze Sri Lanki), co pozwalało na obniżenie opłat koncesyjnych.


Zresztą wniosek o przyznanie koncesji radiowej Polacy złożyli wspólnie z Wietnamczykami, Tamilami ze Sri Lanki i Chilijczykami. Radio „Solidaritet" otrzymywało „pewne dotacje z projektu Studia dźwiękowego, finansowanego częściowo przez Radę Miejską w Trondheim". Środki na działalność zdobywano też od fundacji, władz komunalnych itd.

Początkowo Radio „Solidaritet" nadawało, gdy była luka programowa, potem w czwartki po godz. 18.00, soboty około godz. 18.00 i okazyjnie w niedzielę. Sygnałem wywoławczym radia były takty melodii piosenki Jana Pietrzaka Żeby Polska była Polską. Audycje emitowano częściowo po polsku, częściowo po norwesku  - w tym drugim języku nadawano informacje przeznaczone dla Norwegów, których traktowano jako głównego odbiorcę programów polskiego radia.

Podawano ciekawostki o Polsce, polonika, ale przede wszystkim informowano o „Solidarności", stanie wojennym i przedstawiano wydarzenia z historii Polski. Radio zakończyło działalność w związku z wyjazdem do Oslo Fridtjofa Riisa oraz Michała Tomaszewicza - osoby, które były ich gotowe zastąpić, nie chciały pracować społecznie.

Druga wizyta marszałka w Norwegii

Dobre relacje między Norwegią i Polską potwierdzają się coraz częściej. Jesienią w 2010 roku Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz złożył oficjalną dwudniową wizytę w Norwegii. Odwiedził Storting, gdzie spotkał się z norweskimi parlamentarzystami oraz wziął udział w promocji książki Jana Strękowskiego "Bohaterowie Europy".

Podczas spotkania 13.września z przewodniczącym Stortingu z Dagiem Terje Andersenem i ministrem pracy Hanne Bjurstrøm, Bogdan Borusewicz podziękował za norweskie wsparcie "Solidarności" w 1980 roku.

Z parlamentarzystami poruszył temat kryzysu finansowego i współpracy energetycznej, jak również tematy związane z polskimi imigrantami w Norwegii.

14. września Bogdan Borusewicz odwiedził Stavanger, gdzie spotkał się z pracownikami w polskich firmach sektora naftowego i energetycznego.

nPortal Press | POLMEDIA

×