Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1575015775

Tagi: Norwegia , ludzie , imprezy , 17 maja - narodowe swięto Norwegii , bunad , obchody , tłumy , flagii , zespoły

17 Maja - Narodowe Święto Norwegii
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2012-05-19 02:50:00 +0200

Mało gdzie święto narodowe obchodzi się tak radośnie jak w Norwegii. 17. maja Norwegowie tłumnie wylegają na ulice, świętując rocznicę przyjęcia przez Norwegię konstytucji w 1814 roku. Zamiast znanej z innych państw uroczystej pompy tego dnia w Norwegii panuje atmosfera zabawy.


17-go maja 1814 roku, została podpisana Konstytucja Norweska w Eidsvoll, uznająca Norwegie za niepodległy naród. Co roczne obchody ku pamięci tego wydarzenia symbolizują tożsamość kulturową i polityczną Norwegii. Poprzez świętowanie i upamiętnianie historycznych wydarzeń, które doprowadziły do wyzwolenia narodu norweskiego.

Historia, która poprzedza stworzenie Norweskiej Konstytucji jest usuwana w cień, na co rocznych unoszących sie radością festiwalach siedemnasto majowych. Ale to właśnie ludowe stroje noszone na tych obchodach służą, jako przypomnienie o historii Norwegii. Siedemnasty maj jest datą ustanowioną ku czci złożonej historii ludu norweskiego.

Tworzenie konstytucji miało większy wymiar, nie tylko, jako gest narodowej niepodległości. Konstytucja ta była najbardziej radykalną i demokratyczną z tamtych czasów, a dziś jedną z najstarszych konstytucji obowiązujących w Europie. Głównym celem, dla którego została on spisana było wyzwolenie z rządów panujących przez wieki.

W 1521, Dania była dominującą siłą w unii norwesko-duńskiej. Jednak w 1814 roku, Norwegia po bitwach napoleońskich została przejęta przez króla Szwecji. Christian Fredrik chciał doprowadzić do wyzwolenia narodu, więc musiał podjąć decyzje o wprowadzeniu wówczas ograniczonej i dziedzicznej monarchii, w której król sprawuje swoją władzę przez rząd, a parlament (Stortinget) ustanawia prawo i przydziela fundusze. Dlatego 17. maja 1814 roku podpisał on konstytucje, która uznała go królem Norwegii i nadała niepodległość kraju.

 

 

 


Jednak konflikt ze Szwecją trwał i aby Królestwo Norweskie było niepodległe Król Christian Fredrik zawarł sojusz ze Szwecją, która miała zrezygnować z władania Norwegią, ale on musiał oddać tron dla Karla XIII. Dopiero w roku 1905 Norwegia uzyskała całkowitą niezależność, ale to 17 maj 1814 roku był punktem zwrotnym w historii norweskiej drogi ku niepodległości.

Siedemnasto majowe obchody odzwierciedlają zmieniającą sie historię norweskiego narodu. Ten dzień ma charakter uczczenia solidarnej patriotyczności i tożsamości narodu a zarazem przypomnieniem ran okupacji i politycznej rywalizacji tamtych czasów. Społeczeństwo norweskie w ten dzień celebruje wolność i różnorodność narodu norweskiego poprzez wspólne obchody.

Dzień ten stał się dniem zjednoczenia ludzi, którzy czczą jedność kraju poprzez wspólne parady z flagami w rękach, a szczególnie dzieci na głównej ulicy Oslo. To właśnie parady z dziećmi są główną atrakcją dnia i symbolizują świętowanie narodowych obchodów uroczystości 17. maja.

Norweski Parlament, Storting, zorganizował pierwsze obchody 17. maja w 1836 r. i od tego czasu ten dzień uważany jest za Narodowe Święto. Pierwsze dziecięce pochody odbyły się w 1870 r. Od 1906 r. Rodzina Królewska zbiera się na balkonie Pałacu Królewskiego w Oslo, aby pozdrawiać uczestników pochodu.

Kolorowe pochody przechodzą przez centra miast, miasteczek i wsi, a towarzyszą im przechodnie i rodzice z kamerami i aparatami fotograficznymi. Pod koniec każdego pochodu odśpiewuje się hymn państwowy "Ja, vi elsker dette landet" i hymn rodziny królewskiej "Kongesangen". Potem następują całodzienne zabawy i zajęcia na świeżym powietrzu, urozmaicane kiełbaskami na gorąco i lodami w dużej ilości.

Z roku na rok coraz więcej osób wkłada także strój ludowy (norw. „bunad”), wyglądający inaczej w każdym regionie. Tutaj także widać różnicę w stosunku do Polski, gdzie stroje ludowe nosi już tylko starsze pokolenie. W Norwegii bogato zdobiony bunad jest natomiast prawdziwym powodem do dumy i zarazem oznaką statusu społecznego, ponieważ jego cena przekracza nierzadko 20.tys. NOK.

 

 

 

 

 


101 lat pozdrawiania pochodów 17 - majowych przez Króla

Oskar I był pierwszym królem, który pozdrowił swoich poddanych z balkonu pałacu królewskiego, ale było to w lipcu. Tradycję pozdrawiania dziecięcych pochodów, przechodzących pod pałacem 17. maja zapoczątkował Haakon VII, dziadek obecnego króla, który wiernie ją podtrzymuje. Dziś, w swoim najbardziej pracowitym dniu, królewska rodzina pozdrawia Norwegów z balkonu po raz 101.

Surowy Karol Jan

W czasie trwania Unii ze Szwecją (czyli do 1905 roku) 17.maja był dniem walki, dniem spornym, w którym Norwegowie odchodzili swoje święto narodowe, zamiast - co preferowaliby Szwedzi - dnia zawarcia unii ze Szwecją.

Król Karol Jan (Carl Johan) Bernadotte tak się obawiał tego świętowania, że aż w roku 1828 zupełnie go zakazał. Zakaz był w mocy do jego śmierci w 1844 roku.

Koncyliacyjny Oskar I

Jego syn i następca, Oskar I, zdecydował się na inne podejście w stosunku do dążących do niepodległości Norwegów i w wielu kwestiach symbolicznych odszedł od surowej linii swojego ojca.

Podczas obchodów 17. maja w Kristianii (ówczesna nazwa Oslo) w 1845 roku, część rodziny królewskiej pozdrowiła przechodzący z flagami pochód z balkonu dworu Paleet, w którym mieszkała podczas swoich wizyt w Oslo, zanim ukończono budowę obecnego pałacu królewskiego.

Był to pierwszy raz, gdy król pozdrowił pochód z okazji 17. maja.

 

 

Pozdrowienia z balkonu pary królewskiej (Foto: nPortal Press / POLMEDIA)

Natomiast pierwsze pozdrowienia z balkonu pałacu królewskiego miały miejsce cztery lata później, w roku 1849, kiedy to, po 28 latach od rozpoczęcia pierwszych prac projektowych, zakończyła się budowa pałacu. Nie skończyła się jednak wystarczająco wcześnie, by król mógł pozdrowić poddanych 17. maja. Po raz pierwszy na nowo wybudowany balkon król Oskar wyszedł 26. lipca i wtedy też pozdrowił stamtąd lud.

Pochody dziecięce zostały natomiast "wynalezione" w 1869 roku przez Petera Qvama, dyrektora jednej ze szkół w Oslo. Rok później, pod przewodnictwem znanego pisarza (dorabiającego zresztą na godziny w szkole Qvama) Bjørnstjerne Bjørnsona, pochód po raz pierwszy przeszedł pod pałac królewski. Uczniowie odśpiewali tam hymn na cześć króla (Kongesangen), ale król nie wyszedł ich pozdrowić.

"Własny" Haakon VII

Unia personalna Szwecji i Norwegii została rozwiązana w 1905 roku. Norwegia zyskała własnego króla, duńskiego księcia Karola, który przyjął imię Haakona VII.

W 1906 roku król Haakon zapoczątkował tradycję wychodzenia na balkon królewskiego pałacu i pozdrawiania dziecięcych pochodów z okazji 17. maja. Od tego czasu rodzina królewska była "na stanowisku" co roku, za wyjątkiem roku 1910, kiedy udała się do Londynu na pogrzeb króla Edwarda VII, ojca królowej Maud (żony Haakona VII), oraz lat wojennych.

Podczas wojny, w latach 1940-44 balkon pałacu był pusty.

W 1945 roku po raz pierwszy od pięciu lat znów można było oficjalnie świętować dzień konstytucji. Z Wielkiej Brytanii, gdzie norweska rodzina królewska schroniła się podczas wojny, na czas zdążył wrócić następca tronu, książę Olaf (Olav) (późniejszy król Olaf V). 17. maja pozdrawiał z balkonu pałacu pochód, składający się z ponad 200 000 dzieci.

Od tego czasu rodzina królewska nieprzerwanie pilnuje przestrzegania 17-majowej tradycji.

Copyright © 2013 nPortal Press | POLMEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

×