Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1575015775

Tagi: Norwegia , Polska , wykształcenie , edukacja , NOKUT , nostryfikacja dyplomu , dyplom

Automatyczne zatwierdzenie wykształcenia z Polski przez NOKUT
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2019-11-14 14:09:32 +0100

Licencjat i doktorat z Polski znalazły się na liście tytułów zatwierdzanych automatycznie przez norweski NOKUT.

Państwowy Organ ds. Jakości Wykształcenia NOKUT jest odpowiedzialny za między innymi uznawanie wyższego wykształcenia z zagranicy w stopniu ogólnym (poziom i zakres), czyli nostryfikowaniem - przeliczaniem punktów i aprobowaniem wykształcenia za odpowiadające norweskim stopniom, takim jak absolwent szkoły wyższej, licencjat, magister lub doktor. 

Latem 2018 roku ta norweska agencja ekspercka działająca pod auspicjami Ministerstwa Edukacji wprowadziła pilotażowy program automatycznego zatwierdzania wykształcenia z krajów nordyckich. Zdaniem ekspertów, przyniósł on oczekiwane rezultaty. W listopadzie tego roku NOKUT rozszerzył program na Polskę oraz Litwę.

Nowy sposób zatwierdzenia wykształcenia z Polski dla wybranych tytułów oferuje możliwość uzyskania automatycznego zatwierdzenia wykształcenia z Polski na poziomie szkół wyższych/uniwersytetów.

Automatyczne zatwierdzenie wykształcenia

Automatyczne zatwierdzenie wykształcenia jest alternatywą do zwykłej procedury uznawania wyższego wykształcenia z zagranicy oferowanej przez NOKUT (Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning). Nie wymaga składania i rozpatrywania wniosku. NOKUT opracował wystandaryzowany dokument, na podstawie którego pracodawcy, uczelnie, oraz inne instytucje uzyskają informacje o tym, które tytuły akademickie są automatycznie zatwierdzone oraz odpowiadają adekwatnym tytułom i stopniom norweskim.

Porównując tytuł dyplomu z kwalifikacjami wymienionymi w tabeli, można oszacować, w jaki sposób dany tytuł jest zatwierdzony przez NOKUT.

W przypadku potrzeby weryfikacji dokumentów edukacyjnych, należy bezpośrednio skontaktować się z uczelnią, która dokumenty wystawiła. Dane kontaktowe polskich uczelni dostępne są na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Więcej informacji na temat automatycznego zatwierdzania wykształcenia z zagranicy można znaleźć na stronie internetowej NOKUT.

×