Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1575015775

Tagi: Norwegia , Centralny Urząd Statystyczny, SSB , rodzina , statystyki , emigracja

Wielu emigruje do Norwegii ze względu na rodzinę
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2018-07-11 13:24:19 +0200

W 2017 roku 42.100 osób z obywatelstwem innym niż nordyckie przybyło do Norwegii. Rodzina jest obecnie najczęstszą przyczyną decyzji o emigracji.

Według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego (SSB), w zeszłym roku migranci, jako powód migracji podawali najczęściej względy rodzinne. Łączna liczba tych migrantów to 16.000 osób. Następnie praca (13.800), azyl (7.800) oraz edukacja (nieco powyżej 4.000) były głównymi motywacjami przyjazdu do Norwegii.

- Od 2006 do 2015 roku praca była najważniejszym powodem imigracji. Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat, to więzi rodzinne były główną motywacją - mówi starszy doradca Mads Ivar Kirkeberg w SSB.

Wśród osób, które wyemigrowały z powodów rodzinnych, 12.000 przyjechało w ramach łączenia rodzin, zaś 4.000 osób, aby wstąpić w związek małżeński. W tej grupie 43 procent wyszło za mąż za obywateli Norwegii. 

Imigracja do Norwegii w 2017 roku była najniższa od 2006 roku. W porównaniu z 2016 rokiem do Norwegii przybyło zarówno mniej uchodźców, jak i migrantów zarobkowych. Liczba uchodźców spadła o prawie 50 procent w okresie od 2016 do 2017 roku.

- Ma to związek z występowaniem konfliktów zbrojnych oraz wojen na całym świecie. We latach 90. statystyki pokazywały wzrost liczy uchodźców z powodu w Bośni i Hercegowinie oraz w Kosowie. Kolejno, 2016 roku ze względu na wojnę w Syrii - wyjaśnia Kirkeberg.

Odnotowano także spadek liczby migrantów zarobkowych, migrantów w ramach łączenia rodzin oraz studentów. 

Od szczytu w 2011 roku liczba migrantów zarobkowych do Norwegii spada każdego roku. W 2017 roku za pracą przybyło 13.800 osób, czyli o 5 procent mniej niż w poprzednim roku. Największą grupę w tej kategorii stanowią migranci z Polski. W 2017 roku przyjechało 3.600 Polaków, co stanowi 13 procent mniej niż w 2016 roku. Druga co do wielkości grupa to Litwini. Ale w tym przypadku, odnotowano wzrost o 4 procent między 2016 a 2017 rokiem. 

Jak się okazuje, powód emigracji wpływa na to, czy migranci zostają w Norwegii czy też nie.  Wśród tych, którzy wyemigrowali ze względu na edukację w latach 1990 - 2017, tylko 38 procent nadal tutaj mieszkało w 1 stycznia 2018 roku. W przypadku uchodźców było to 86 procent. Zaobserwowano także, że wielu imigrantów zarobkowych opuszcza Norwegię po kilku latach. Wśród tych, którzy przybyli w 2011 roku, 67 procent nadal mieszkało w Norwegii pod koniec zeszłego roku.

×