Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

Norges energi nportal.no

Tagi: Norwegia , Oslo , Polonia , polskie dzieci , Polska Szkoła

Jubileusz 30-lecia Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2018-06-18 21:08:31 +0200

9 czerwca 2018 roku Polska Szkoła Sobotnia im. Św. Jana Pawła II w Oslo obchodziła jubileusz 30-lecia działalności.​

Polska Szkoła Sobotnia im. Św. Jana Pawła II w Oslo jest najstarszą szkołą polonijną w Norwegii i Skandynawii. Uczęszcza do niej 280 uczniów w przedziale wiekowym od przedszkola do klasy dziesiątej. Grono pedagogiczne liczy 21 nauczycieli. Dzieci uczą się języka polskiego, historii, geografii, muzyki oraz religii. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w Rustad Skole w Oslo.

Dwudniowe obchody jubileuszu rozpoczęły się częścią oficjalną z udziałem zaproszonych gości. Uroczystość uświetnili swoją obecnością sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski, zastępca przewodniczącego Senackiej Komisji Łączności z Polakami za Granicą senator Artur Warzocha z małżonką, Ambasador RP w Królestwie Norwegii Iwona Woicka-Żuławska z mężem oraz wielu innych.

Podczas wydarzenia Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została pani Małgorzata Fijałkowska, która od blisko 20 lat ma ogromny wkład w rozwój edukacji dzieci i młodzieży polonijnej. W imieniu prezydenta RP aktu dekoracji dokonał minister Adam Kwiatkowski.

Na ręce dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo Hanny Matras-Sand została złożona Flaga RP, w uznaniu za 30-letnią działalność polonijną oraz szczególne zasługi w edukacji dzieci i młodzieży polskiej i pochodzenia polskiego. Aktu przekazania, w imieniu prezydenta RP, dokonał minister Adam Kwiatkowski. W swoim przemówieniu zwrócił on uwagę na szczególną rolę szkoły w krzewieniu zdobyczy kulturowych Polski. 

Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowana została pani Iwona Ślusarczyk. Medal nadany przez minister edukacji Annę Zalewską za zasługi dla rozwoju oświaty polonijnej wręczył senator Artur Warzocha.

Senator odczytał list marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, po czym na ręce dyrektor Hanny Matras-Sand przekazał replikę Konstytucji 3-maja wydaną z okazji przypadającej w tym roku 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Część oficjalną obchodów zakończyło wystąpienie dyrektor szkoły. Hanna Matras-Sand odczytała list gratulacyjny prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej dr Jolanty Tatary. Dyrektor zwróciła uwagę na to, iż szkoła przez 30 lat swojego istnienia była i jest ośrodkiem życia polonijnego, naturalnym miejscem spotkań Polaków oraz pielęgnacji tradycji narodowych. 

W kolejnej części obchodów goście obejrzeli godzinny występ przygotowany przez uczniów, absolwentów oraz grono pedagogiczne, w którym przedstawiono zarówno historię szkoły, jak i jej bieżącą działalność. Dzieci zaprezentowały swoje taneczne, wokalne oraz aktorskie talenty.

Po części oficjalnej zaproszeni goście odbyli krótką wycieczkę szkolnymi korytarzami, odwiedzili bufet oraz zapoznali się z podręcznikami napisanymi na bazie programów autorskich nauczycieli uczących w szkole. Następnie, wraz członkami Zarządu, udali się do Lamberseter Gård, gdzie mieli okazję zapoznać się bliżej z sytuacją szkolnictwa polonijnego w Norwegii. Dzień zakończył się uroczystym obiadem.

W drugim dniu obchodów jubileuszu odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Dr hab. Iwona Janowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego poprowadziła zajęcia na temat „Diagnozy i oceny umiejętności językowych uczących się języka polskiego jako obcego”. Mgr Katarzyna Baumann przygotowała szkolenie pod tytułem „Praca z trudnym uczniem – wyzwaniem każdego nauczyciela”. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali dyplomy.

Autor: Hanna Matras-Sand, prezes Stowarzyszenia „Polsk Lørdagsskole”

×