Zakupy
Promocje
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1000x150 ubezpieczenia w norwegii

Tagi: Norwegia , budżet , raport , norwescy urzędnicy , NAV , zasiłki

Na co idą pieniądze z NAV?
Sylwia s

Sylwia Skorstad - |

Opublikowano: 2018-05-07 12:41:17 +0200

Norweski Urząd Pracy i Dobrobytu publikuje raport za 2017 i zapowiada zmiany mające nadejść w najbliższych miesiącach. Czy ma się czym pochwalić?

W roku 2017 NAV (norweski Urząd Pracy i Dobrobytu) rozdysponował w sumie 480 mld koron pośród 2,8 milionów różnych beneficjentów, o czym informuje w najnowszym raporcie. Nieco mniej niż połowa tej kwoty (211 mld) trafiła do emerytów. 83 mld koron zostały przeznaczone na renty, zaś po blisko 40 i 35 mld na zasiłki chorobowe oraz przejściowe. Stosunkowo mało pieniędzy z całej puli, bo tylko po około 15 mld trafia do beneficjentów zasiłków dla bezrobotnych oraz zasiłków rodzinnych. Na zasiłki opiekuńcze norwescy podatnicy przeznaczyli w sumie tylko 1,6 mld (na co warto zwrócić uwagę w dyskusji o ograniczeniu prawa do tego świadczenia pracownikom zagranicznym)

W sumie NAV wypłaca aż ponad 60 różnych świadczeń. Pochodzące z budżetu środki pieniężne przeznaczane na zasiłki oraz inne formy wsparcia socjalnego to jeden z najpoważniejszych wydatków w norweskim budżecie.

150 000 spraw miesięcznie

We wszystkich rozsianych po kraju placówkach NAV rozpatruje się łącznie w każdym miesiącu średnio 150 tysięcy spraw. Najwięcej, bo około 60% z nich, urząd załatwia listownie. Druga najpopularniejsza metoda kontaktu świadczeniobiorcy z urzędem to rozmowa telefoniczna, a następnie wizyta osobista w urzędzie. W ostatnim roku zanotowano znaczny wzrost popularności internetowej formy kontaktu za pośrednictwem profilu użytkownika na stronie internetowej NAV. Coraz więcej nas umie logować się i korzystać z zakładki Ditt NAV. Korzystanie z BankID podczas logowania daje możliwość prowadzenia z urzędem dialogu.

Nie każdy, kto próbuje otrzymać pomoc norweskiego urzędu pracy, otrzymuje ją i warto wiedzieć, że są świadczenia szczególnie trudne do uzyskania ze względu na wyśrubowane wymogi lub niełatwą procedurę. Największy procent wniosków zostaje odrzuconych wśród osób starających się o zasiłek dla bezrobotnych (blisko 40% w roku 2017!), pomoc socjalną związaną z dodatkowymi wydatkami na opiekę zdrowotną, np. zatrudnienie pielęgniarki itp. (36%), wsparcie dla rodzica samotnie wychowującego dziecko (32%) oraz wsparcie w przypadku poniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku wykonywanej pracy (27%).

Nie ma się czym chwalić

Jeśli chodzi o powszechną ocenę sprawności i przyjazności urzędu, NAV ma niewiele powodów do dumy. W roku 2017 wzrosła liczba skarg i odwołań od decyzji wydanych przez urzędników. W sumie wniesiono blisko 16 000 skarg, z czego najwięcej na zbyt długi czas oczekiwania na zakończenie procedowania sprawy oraz zbyt długie oczekiwanie na odpowiedź. Jedna trzecia wszystkich skarg dotyczyła jakości dostarczanych informacji, zaś jedna dziesiąta zachowania urzędników.

Choć opinia beneficjentów świadczeń o jakości usług NAV nieznacznie poprawiła się w stosunku do roku poprzedniego, to wciąż przeciętnie nie odbiega daleko od 4 w skali 1 do 6.

NAV zapewnia, że wciąż doskonali swoje usługi i przypomina, że w 2017 wprowadził między innymi możliwość wysyłania elektronicznie zwolnień lekarskich oraz wniosków o zasiłek chorobowy, a także udostępnił elektronicznie więcej informacji o wypłatach dla konkretnego beneficjenta.

Na kolejne miesiące urząd zapowiada między innymi:

- nową usługę związaną z rejestracją CV oraz poszukiwaniem pracy;

- digitalizację świadczeń socjalnych,

- sprawniejszą rejestrację osób poszukujących pracy;

- więcej zdigitalizowanych usług dla pracodawców.

N26
×