Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

Norges energi nportal.no

Tagi: Norwegia , prawo pracy , związki zawodowe , AFP , emerytury

Związki zawodowe walczą o korzystniejsze emerytury
Sylwia

SYLWIA SKORSTAD - Trondheim | Norwegia

Opublikowano: 2018-04-13 08:49:36 +0200

Organizacja związkowa Landsorganisasjonen i Norge informuje o sukcesie w negocjacjach z organizacjami pracodawców w sprawie korzystniejszych emerytur. Najwięcej skorzystać mają ci, którzy na rynku pracy są najsłabsi.

Landsorganisasjonen i Norge (LO), to największa i najbardziej wpływowa organizacja pracownicza w Norwegii zrzeszająca prawie milion członków branżowych związków zawodowych z sektora prywatnego i publicznego. W praktyce ma ona znaczący wpływ na zmiany w przepisach prawa pracy.

LO informuje na swojej stronie o sukcesie, jakim zakończyły się tegoroczne negocjacje w sprawie AFP, czyli programu emerytalnego opartego na układzie zbiorowym.

AFP czyli „emerytura od pracodawcy”

AFP (Avtalefestet Pensjon), to program emerytalny zakładany z inicjatywy pracodawcy i stanowiący dodatek do głównej części emerytury, jaką pracownik będzie w przyszłości otrzymał z NAV-u. W przeszłości był pomyślany jako wcześniejsza emerytura dla pracowników, którzy kończyli karierę zawodową przed osiągnięciem wieku emerytalnego, jednak z czasem ewoluował. Obecnie jest zakładany najczęściej przez duże firmy, w których działają związki zawodowe, zatem nie każdy pracownik jest nim objęty.

LO twierdzi, że obecnie przepisy dotyczące AFP są dalekie od doskonałości. Jak dotąd świadczenie obejmowało tylko nielicznych pracowników. Wkrótce ma się to zmienić, bowiem przygotowywane są ramy nowego programu, który sprawi, iż prawo do tego rodzaju emerytury będzie miało dwa razy więcej pracowników niż obecnie. AFP ma się należeć także osobom, które wypadają z rynku pracy z powodu choroby lub redukcji etatów pod koniec kariery zawodowej. Członkowie związków, którzy przejdą na emeryturę w wieku 62, 63 lub 64 lat nie posiadając dodatkowego źródła zarobku, mają mieć od 1 stycznia 2019 prawo do tego świadczenia.

Więcej o planowanych zmianach można przeczytać na stronie internetowej Landsorganisasjonen i Norge.

×