Zakupy
Promocje
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

N26 card neobank norway norwegia

Tagi: Norwegia , kobieta , emigracja , opieka osób starszych , badania naukowe

Polskie emigrantki i opieka „na odległość”
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2017-10-26 20:44:22 +0200

Okres transformacji ustrojowej i przystąpienie Polski do struktur UE miały duży wpływ na zmianę w funkcjonowaniu polskich rodzin. W związku ze zmianą aktywności zawodowej kobiet, w wielu rodzinach zmienia się zakres opieki nad dziećmi i osobami w podeszłym wieku. Jaka jest relacja emigrantek z rodzinami? Czy czują obowiązek, a może raczej potrzebę opieki nad starszymi rodzicami w Polsce? Jak sobie z tym radzą?

"Polskie emigrantki i ich rodziny. Badanie nad kwestią deficytu opieki" (ang. Polish female migrants and their families– a study of care deficit) to projekt, który został zrealizowany przez Zakład Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz  Uniwersytet w Bergen. 

Głównym celem projektu było rozpoznanie trudności na jakie napotykają kobiety w kontakcie z dziećmi i/lub rodzicami w okresie swego zatrudnienia za granicą. Ponadto badanie miało rozpoznać jakie są strategie opiekuńcze migrujących kobiet oraz ich rodzin, a także jak pod nieobecność kobiet wygląda opieka nad ludźmi starszymi i dziećmi przebywającymi w kraju. Praktycznym celem natomiast było opracowanie form i rodzajów pomocy, którą należałoby zorganizować, aby wyrównać deficyt opieki oraz ułatwić kobietom sprawowanie opieki nad dziećmi i/lub rodzicami w czasie ich pobytu poza krajem. 

Dr Elżbieta Czapka oraz dr Alicja Sadownik z Høgskulen på Vestlandet w Bergen były odpowiedzialne za badania prowadzone wśród polskich kobiet w Norwegii.
 
NPORTAL.no: Skąd zainteresowanie akurat tym tematem? 
 
Dr Elżbieta Czapka: Pomysł przeprowadzenia badań dotyczących realizacji opieki „na odległość” pojawił się w czasie jednej z konferencji socjologicznych w Genewie w 2011 roku. Razem z prof. Ann Lise Widding Isaksen z Uniwersytetu w Bergen podjęłyśmy ten temat w czasie lunchu. Dyskusja była tak interesująca, że po powrocie do Polski zdecydowałyśmy z prof. Zofią Kawczyńską-Butrym, że należy przygotować grant badawczy we współpracy ze stroną norweską. Podjęty przez nas temat jest niezwykle ważny w sytuacji natężonych ruchów migracyjnych. W Polsce dominuje model opieki realizowanej w rodzinie i najczęściej głównym opiekunem jest kobieta. Przyjęliśmy, iż migracje kobiet będą miały wpływ na sposób realizowania funkcji opiekuńczej przez rodziny. Ponadto, w sytuacji braku głównego opiekuna, rodziny będą zmuszone szukać zewnętrznego wsparcia w postaci instytucji opiekuńczych, dalszej rodziny i innych osób. 
 
Jaka jest skala tego problemu?
 
Nie mogę dokładnie określić jaki procent migrujących kobiet polskich opiekuje się starszymi rodzicami w kraju. Przeprowadzone przez nas badania nie były reprezentatywne. Wynika z nich jednak, iż większość uczestniczących w badaniach kobiet realizuje jakieś formy opieki nad swoimi starszymi rodzicami. Należy podkreślić, iż w społeczeństwie polskim nadal bardzo silna jest norma nakazująca dzieciom, przede wszystkim córkom, otoczenie starszych rodziców opieką. Uczestniczki badań często podkreślały, iż w obecnych czasach często łatwiej jest przylecieć do Polski z Norwegii niż dojechać do rodziców z odległego miejsca w kraju. 
 
Na czym zatem polega dokładnie relacja emigrantka - rodzice? 
 
Starsi rodzice pozostający w kraju potrzebują przede wszystkim pomocy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, w tym opieki w związku z występowaniem chorób przewlekłych. W dalszej kolejności wskazywano na konieczność finansowego wsparcia  rodziców. Szczególnie  trudnym zagadnieniem jest sfera emocjonalnego wsparcia ludzi starych przebywających w Polsce. Okazało się, że problem ten był najrzadziej sygnalizowany przez uczestniczki badań. Tymczasem, wyniki badań pokazują, iż starsi krewni w Polsce doświadczają wielu problemów emocjonalnych. Są one  związane z poczuciem opuszczenia przez dzieci i ogromną tęsknotą za nimi. Natomiast najczęściej stosowaną przez polskie migrantki strategią opiekuńczą jest udzielanie różnych form wsparcia starszych rodziców na odległość oraz delegowanie zadań opiekuńczych innym członkom rodziny bądź opiekunom zewnętrznym. Większość badanych kobiet współpracowała z opiekunami starszych członków rodziny w Polsce oraz deklarowała różne formy wsparcia opiekunów. 
 
Jakie są ogólne wnioski przeprowadzonego badania? Gdzie leży istota problemu?
 
Zjawisko transnarodowej opieki jest niezwykle złożone.  W związku z migracją kobiet występuje osłabienie rodzinnego potencjału opieki. Wprawdzie migrujące kobiety najczęściej realizują różne formy opieki „na odległość” to jednak nie są w stanie kompleksowo zaopiekować się starszymi rodzicami. Należy zauważyć za prof. Kawczyńską-Butrym, iż kobiety migrantki znajduja się w bardzo trudnej sytuacji ze względu na jednoczesne realizowanie wielu ról społecznych. Muszą się zaadaptować do życia w nowym kraju, zaopiekować dziećmi i dodatkowo, zorganizować opiekę nad bliskimi w kraju. W takiej sytuacji istnieje potrzeba instytucjonalnego wsparcia rodziny w realizacji jej funkcji opiekuńczej.  Tylko w ten sposób można ograniczyć ewentualne deficyty transnarodowej opieki.
728x90 stat ubezpueczenia w norwegii
×