Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1575015775

Tagi: Norwegia , ekonomia , podatki , pieniądze , zeznanie podatkowe , rozliczenie podatkowe , księgowy

Odwołanie od decyzji podatkowej i kontrola zeznań podatkowych z Norwegii
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2017-06-14 22:15:51 +0200

Jeśli termin złożenia rozliczenia podatkowego nie został przedłużony - 30 kwietnia br roku był ostatnim dniem składania zeznań podatkowych. Nie zdążyłeś  rozliczyć się z podatku w terminie? Za późno dowiedziałeś się o przysługujących Ci ulgach podatkowych i nie wystąpiłeś o nie wypełniając dokument Skattemelding 2016?

Złóż odwołanie.

Prawo do złożenia odwołania od decyzji podatkowej przysługuje każdemu, kto otrzymał już rozliczenie podatkowe (skatteoppgjør). Termin złożenia odwołania wynosi 6 tygodni od momentu wystawienia przez urząd (Skatteetaten) rozliczenia podatkowego. Urząd ma 3 miesiące na rozpatrzenie terminowo złożonych odwołań. Jeżeli odwołanie jest złożone po terminie ustawowym, ale przed upływem roku od wystawienia rozliczenia podatkowego – na jego rozpatrzenie trzeba będzie zaczekać dłużej, a opóźnienie w złożeniu odwołania odpowiednio usprawiedliwić. Odwołanie można  złożyć elektronicznie w systemie ALTINN  na formularzu RF 1117 „Klage på myndighetenes fastsetting av formues- og inntektsskatt” lub wysłać droga pocztową do właściwego urzędu skarbowego.

W tym roku pierwsza partia rozliczeń podatkowych planowana jest na 22 czerwca (data zeznania widoczna jest w prawym górnym rogu zeznania podatkowego, nad numerem personalnym). Kolejne pule rozliczeń trafią do podatników między 2 sierpnia a 25 października.

Sprawdź uważnie otrzymane rozliczenie podatkowe. Może bowiem okazać się, że urząd  przeoczył jakieś należne odliczenie albo jakiś odpis został pominięty przy składnia wstępnego zeznania (kattemelding).

Co warto sprawdzić?

  • Czy zostałeś rozliczony we właściwej klasie podatkowej?

Klasę w jakiej zostałeś rozliczony możesz sprawdzić na pierwszej stronie rozliczenia podatkowego,  na górze, po prawej stronie (skatteklasse 1 lub skatteklasse 2 ).

W rozliczeniu podatku za 2016 rok o drugą klasę podatkową mogą starać się podatnicy, których małżonkowie w 2016 roku  osiągnęli dochód nie przekraczający  45 870 koron
(ok. 21 535 PLN).

  • Odpisy od podstawy opodatkowania, czyli ”fradrag”

Możesz porównać, czy urząd przyznał wszystkie odpisy, o które wystąpiłeś składając wstępne zeznanie podatkowe. Na stronie rozliczenia o nazwie „Utskrift av likningen”  w kolumnie „Fra Skattemelding”, będą znajdowały się kwoty odpisów, o które występowałeś. W kolumnie pod nazwą „Likningsgrunnlag” będą natomiast odpisy przyznane przez urząd. Jeżeli kwoty te są różne, warto ustalić przyczynę wystąpienia tej różnicy.

Pamiętaj również, że w przypadku naliczenia przez urząd zaległości podatkowej (restskatt) do rozpatrzenia odwołania od podatku konieczne jest, aby zaległość została w pierwszej kolejności zapłacona w całości. Jeżeli urząd nasze odwołanie uzna – wówczas zwróci kwotę przez nas zapłaconą oraz kwotę należną.

Dla przypomnienia zasady zapłaty zaległości:

  • do 100 kr – nie podlega zapłacie,
  • poniżej 1 000 kr – płatne w ciągu 3 tygodni od wysłania przez urząd rozliczenia podatkowego (skatteoppgjør),
  • od 1 000 kr i więcej – płatne w 2 ratach w ciągu 3 i 8 tygodni od wysłania przez urząd rozliczenia podatkowego (skatteoppgjør),

Kontrola zeznań podatkowych

Od kilku lat pracownicy norweskich urzędów skarbowych obserwują, że osoby rozliczające się popełniają wiele błędów w swoich rozliczeniach.

Najczęściej popełniane błędy:

- niewłaściwy podział odsetek i zobowiązań od zadłużenia,

- brak opodatkowania dochodów ze sprzedaży i najmu mieszkań,

- wnioskowanie przez zagranicznych pracowników o zwrot kosztów podroży, zakwaterowania i diet (tzw odpisy w statusie pendler) oraz równolegle o standardowe odliczenie (standardfradrag – 10%)

- wykazywanie wszystkich odpisów statusu pendler w tym kosztów podróży w jednej pozycji tj. 3.2.7

- odliczanie darowizn na rzecz organizacji, które nie są ujęte na liście zatwierdzonych organizacji (jeśli darowizna na rzecz norweskiej organizacji nie widnieje na Skattemelding należy zwrócić się do tej organizacji, aby wprowadziła stosowną korektę w swoim zgłoszeniu. Minimalna wpłata podlegająca odpisowi to 500 nok

- odliczanie kosztów, wydatków osobistych (np. koszty związane z pogrzeb, itp.)

Dwa lata temu urząd skarbowy przeprowadził dokładną kontrolę zeznań podatkowych, w których dopatrzył się na 5,3 mld kr uchybień skarbowych. W związku z tym urząd skarbowy planuje wzmożoną kontrole obszarów, w których zaobserwował najwięcej błędów, tj:

- dochody do opodatkowania z tytułu sprzedaży i wynajmu mieszkań

Tylko w 2015 roku, próbowano ukryć 600 milionów ze sprzedaży i wynajmu mieszkań.

- odpisy z tytułu kosztów podróży i dojazdów do pracy

Błędy w odpisach z tytułu kosztów podróży, dojazdów wynikają nie tylko z niewiedzy osób, które rozliczają się, ale również z chęci wzbogacenia się.

Polish Connection radzi: - Celem działań kontrolnych prowadzonych przez urząd jest zapewnienie prawidłowości rozliczeń podatkowych. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje rozliczenie jest prawidłowe lub potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu odpowiedzi do urzędu w przypadku kontroli, skorzystaj z wiedzy i pomocy ekspertów. 

×