Zakupy
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

N26 card neobank norway norwegia

Tagi: Norwegia , praca w Norwegii , prawo pracy , molestowanie seksualne

Molestowanie seksualne w miejscu pracy
Sylwia

SYLWIA SKORSTAD - Trondheim | Norwegia

Opublikowano: 2017-03-09 17:31:40 +0100

W Norwegii wzrasta liczba przypadków molestowania seksualnego w pracy. Zdaniem socjologów to dowód, że społeczeństwo ma coraz lepszą świadomość problemu i wie, jak go rozpoznać. Czy wiemy jednak, jak reagować?

Kiedy w roku 2003 przeprowadzono w Norwegii badania dotyczące molestowania seksualnego w środowisku pracy, 2,3% ankietowanych raportowało, że padło jego ofiarą. Dziesięć lat później już 4,7% pracowników odpowiedziało twierdząco na to samo pytanie. Zdaniem socjologów nie oznacza to, że do molestowania seksualnego dochodzi w coraz częściej, ale że ofiary niepożądanych działań nauczyły się odróżniać zachowania akceptowalne od nieakceptowanych i nazywać je po imieniu. Przytulanie kelnerki lub łapanie ją za piersi, wkładanie rąk pod spódnicę sprzątaczki hotelowej czy zapraszanie do siebie na „prywatną sesję” masażysty w salonie SPA, to nie są przejawy flirtu, tylko przykłady molestowania seksualnego.

Raport na 8 marca

Z danych norweskiego Urzędu Statystycznego SSB za rok 2013 wynika, że z molestowaniem seksualnym w miejscu pracy najczęściej spotykają się osoby zatrudnione w branży hotelowej, restauracyjnej oraz w służbie zdrowia. Im częstszy i bliższy mamy w pracy kontakt z klientami, tym większe jest ryzyko, że doświadczymy zachowania noszącego cechy molestowania seksualnego. W najbardziej zagrożonych grupach zawodowych instytut badawczy Fafo zdecydował się przeprowadzić badania dotyczące tego problemu. Wyniki przedstawiono 8 marca na seminarium w Oslo.

Aż co piąty pracownik wziętych pod lupę Fafo branż zadeklarował, że w ciągu trzech ostatnich lat doświadczył w miejscu pracy molestowania seksualnego. Niektórzy raportowali, że w „tym zawodzie to normalne”. Molestują słownie lub fizycznie klienci, pacjenci, ale też szefowie i koledzy po fachu. Robią to najczęściej będąc pod wpływem alkoholu. Podpici klienci restauracji wulgarnie zaczepiają kelnerki, goście biznesowych konferencji nie szczędzą pracownicom hoteli seksistowskich komentarzy, a niektórzy pacjenci wciąż uważają, że poklepanie pielęgniarki po pośladkach jest dla niej formą komplementu.

Połowa pracowników ankietowanych przez Fafo, którzy przyznali, że zdarzało im się paść ofiarą molestowania, wcześniej nie dzieliła się z nikim tą informacją.

Przeciwko molestowaniu seksualnemu

Zdaniem autorów raportu oraz edukatorów seksualnych, ofiary molestowania seksualnego powstrzymuje przed raportowaniem zakazanych prawnie działań to, że w miejscu pracy nie mają zapewnionych warunków do otwartości. Jeśli przełożeni ignorują temat, pracownik wie, że nie może liczyć na pomoc i milczy. Z czasem albo idzie na zwolnienie lekarskie albo szuka innej pracy.

Molestowanie seksualne jest tematem drażliwym, którego większość ludzi wstydzi się poruszać. Unika go również wielu pracodawców. Nie każdy przełożony ma wystarczającą wiedzę i umiejętności interpersonalne, aby w sposób nie naruszający niczyjej godności poruszać temat molestowania seksualnego w i wyjaśniać, co jest akceptowalne w miejscu pracy, a co nie. Prawo pracy określa jednak jednoznacznie obowiązki pracodawcy w tym zakresie. Nie może on unikać odpowiedzialności za przeciwdziałanie molestowaniu, bo czuje się z tym tematem niekomfortowo. Jeżeli sam nie posiada odpowiednich kompetencji, powinien zatrudnić na stanowisko kierownicze kogoś, kto je ma.

Molestowanie a flirt

Molestowanie seksualne to nieakceptowane przez przynajmniej jedną ze stron zachowanie mające na celu naruszenie godności lub poniżenie osoby znajdującej się niżej w hierarchii. Od mobbingu odróżnia je to, że odnosi się do płci lub ma jawnie seksualny charakter. Może być wyrażone słownie lub fizycznie.

Nie każdy potrafi odróżnić flirt od molestowania seksualnego. Czy na przykład skomplementowanie wyglądu koleżanki z pracy może być uznane za formę molestowania? Tak, jeśli komentarz padnie w niewłaściwym kontekście i zostanie odebrany jako przykry.

Specjaliści z zakresu prawa pracy podkreślają, że definicyjną cechą molestowania jest brak akceptacji danego zachowania przez jedną ze stron. Osoby molestowane powinny więc wyraźnie komunikować swój sprzeciw. Jeśli mimo tego niepożądane zachowanie powtarza się, należy nie tylko zaprotestować, ale też zgłosić ten fakt przełożonemu i związkom zawodowym, ustnie lub pisemnie. Ci mają prawny obowiązek zareagować, a jeśli tego nie zrobią, muszą liczyć się z konsekwencjami. 

×