Zakupy
Promocje
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

N26 card neobank norway norwegia

Tagi: Norwegia , Polska , Ambasada Norwegii , praktyki zawodowe

Praktyki w Ambasadzie Norwegii w Warszawie
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2017-03-01 10:14:32 +0100

W związku z tym, iż jednym z wymogów oferty jest dobra znajomość języka norweskiego zamieszczamy tekst po norwesku.

Den norske ambassaden i Warszawa søker studentpraktikanter for høsten 2017 og våren 2018.

Søknadsfrist: 23. mars 2017

Den norske ambassaden i Warszawa har ledig en studentpraktikantplass høsten 2017 og en våren 2018. Søknadsfrist er 23. mars 2017 for begge praksisplassene, med tiltredelse henholdsvis juli/august 2017 og januar 2018. Oppholdets varighet er inntil 6 måneder.

Polen er et interessant land midt i Europa. Med sin størrelse og beliggenhet i Sentral/Øst-Europa spiller Polen en viktig rolle i EU. Samtidig har det bilaterale forholdet mellom Norge og Polen fått nye impulser og blitt stadig dypere, gjennom den store gruppen polakker som bor i Norge, norske studenter i Polen og ikke minst gjennom EØS-midlene og økende økonomisk samkvem.

Praktikantoppholdet gir deg mulighet til å arbeide med disse temaene og observere endringer og utvikling på nært hold. I tillegg får du en enestående mulighet til å bli kjent med hvordan diplomatiet fungerer.

Målet med praktikantordningen er at praktikantene skal få god innsikt i ambassadens daglige virke og utenrikstjenesten generelt. Som praktikant får man derfor svært varierte arbeidsoppgaver, blant annet å bistå i rapportering om politiske og økonomiske forhold i Polen, og om forholdet mellom Norge og Polen. Videre bistand i konsulære saker, samt informasjonsarbeid, tilrettelegging for offisielle besøk, deltakelse på eksterne møter og konferanser, kultursamarbeid samt enkelte administrative arbeidsoppgaver, inkludert IKT.

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på følgende:

• generell interesse for politikk, samfunn og samfunnsøkonomiske forhold

• sterk interesse for Polen og regionen, og for arbeidet ved en utenriksstasjon

• god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

• polskkunnskaper

• kjennskap til bruk av IKT – og webverktøy

Praktikanten må være under utdanning ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden, og ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Praktikantplassen er ikke lønnet, men man vil motta et stipend til dekning av bo- og levekostnader. Stipendet fastsettes i forhold til UDs gjeldende satser for levekostnader i landet, ca. 8 250 NOK pr. mnd. Praktikanten må selv dekke sine reise – og boutgifter. Praktikanten må være norsk statsborger. Det må fremlegges dokumentasjon på medlemskap i norsk folketrygd ved ankomst.

Søknad og CV sendes til emb.warsaw@mfa.no merket «Søknad på praktikantplass» innen 23. mars 2017. Vennligst spesifiser om søknaden gjelder høsten 2017 eller våren 2018. Spørsmål og henvendelser kan rettes til nåværende praktikant Magdalena Moskal (magdalena.moskal@mfa.no) eller til ministerråd Tale Kandal (tka@mfa.no).

Więcej na stronie Ambasady Norwegii w Polsce

N26
×