Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

Norges energi nportal.no

Tagi: Norwegia , wywiad , NOKUT , nostryfikacja dyplomu , dyplom

Uznawanie polskich dyplomów w Norwegii
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2017-01-19 12:13:00 +0100

Dlaczego warto aplikować o uznanie polskiego dyplomu w Norwegii? Jakie korzyści to ze sobą niesie? Czy zwiększa to szanse na znalezienie pracy? Czy daje to gwarancję lepszego wynagrodzenia?

Katarina G. Witek - starszy doradca w NOKUT, państwowej instytucji zajmującej się uznawaniem studiów wyższych - od niedawna także częściowo wykształcenia zawodowego i średniego - oraz udzielania informacji o systemach uznawalności w Norwegii.

________________

Redakcja: Studia na polskich wyższych uczelniach są uznawane we wszystkich państwach przynależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dlaczego zatem w Norwegii nadal się praktykuje procedurę uznawania polskich dyplomów?

Katarina G. Witek: Wszystko zależy od tego z jaką profesją mamy do czynienia. Norweskie prawo rozgranicza dwa podstawowe rodzaje zawodów. Do pierwszej grupy należą tzw. zawody regulowane, czyli takie, których wykonywanie jest dozwolone dopiero po uzyskaniu określonego zezwolenia w odpowiednich instytucjach. W porównaniu do innych krajów w Norwegii jest ich stosunkowo mało. Zaliczają się do nich przede wszystkim zawody związane ze służbą zdrowia lub prawem i bezpieczeństwem. Drugą grupę stanowią zawody, które tego zezwolenia nie wymagają. W tym przypadku pracodawca zatrudniający pracownika bez uprzedniego uznania wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych, np. z polskim dyplomem inżyniera nie łamie w żaden sposób prawa. Inżynier bez względu na kraj pochodzenia może bez przeszkód brać udział w procesie rekrutacji bez potrzeby formalnego uznania jego wykształcenia w Norwegii, ponieważ jest to jeden z zawodów nieregulowanych. Jednakowoż warto jest poddać ten dyplom procedurze uznania w NOKUT, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień.
 
Jakie nieporozumienia masz na myśli?

Często norwescy pracodawcy nie maja wiedzy na temat systemu edukacji w Polsce, a co za tym idzie nie rozumieją polskich dokumentów. W takiej sytuacji Polak będzie postawiony na znacznie słabszej pozycji, niż jego konkurenci z Norwegii starający się o to samo stanowisko. Chociażby właśnie z tego względu warto jest wysłać swoje dokumenty do NOKUT w celu weryfikacji. Cała procedura nie wymaga dużego zaangażowania ani żadnych płatności ze strony petenta, a może jedynie ułatwić znalezienie pracy.
 
Jak zatem wygląda sam proces uznawania owych dyplomów?

Cały proces jest bardzo prosty i odbywa się elektronicznie. Należy najpierw zalogować się na stronie NOKUT, stworzyć własny profil, wypełnić formularz online i załączyć kilka dokumentów: skan dokumentu tożsamości, a także oryginały oraz tłumaczenia dyplomów szkoły średniej i studiów wyższych. Uznawane są tłumaczenia zarówno w języku angielskim, jaki i w językach skandynawskich. Odpowiedź dostaje się po około 2 miesiącach od daty złożenia kompletnego wniosku.


Czy otrzymany dokument jest nostryfikacją polskiego dyplomu?

Nie, nie można tutaj mówić o nostryfikacji dyplomu. W Norwegi pojecie nostryfikacji ma inne znaczenie, niż to w polskiej nomenklaturze. Przy nostryfikacji, wykształcenie musiałoby być identyczne.  Programy studiów musiałby być idealnie takie same, a wiemy, że nie są.  Norweski dokument uznaje, wiec sam tytuł naukowy i poziom studiów, a także zawiera przeliczone punkty ECTS (Europejski System Transferu Punktów).
 
Jak wygląda sytuacja w przypadku uznania dyplomów szkół średnich, zawodowych czy policealnych kierowanych na rynek pracy?

Jeśli chodzi o zawody regulowane procedura jest taka sama zarówno dla wykształcenia wyższego, jak i zawodowego. Sprawa się jednak trochę komplikuje, kiedy chodzi o zawody, które nie wymagają autoryzacji, ponieważ w Norwegii nie ma dobrze rozwiniętego systemu uznawania kwalifikacji, o które pytasz. Teoretycznie osoba z takim dyplomem może się starać o pracę w zawodzie, ale znalezienie zatrudnienia z wynagrodzeniem odpowiadającym jego kwalifikacjom może się okazać trudniejsze. Dlatego też wiele osób pracuje jako niewykwalifikowani pracownicy, a co za tym idzie dostają niższe wypłaty.
Od niedawna NOKUT wdraża nowy system uznawania dokumentów kwalifikacji szkół  średnich i zawodowych. Obejmuje on na razie pięć zawodów: wędliniarz, hydraulik, cieśla, betoniarz i fryzjer z dwóch krajów – Polski oraz Niemiec. Jednakowoż w miarę usprawniania systemu będziemy poszerzali jego zakres.
 
NOKUT zdecydował się na wprowadzenie nowego systemu. Czyżby zapotrzebowanie było bardzo duże?

Większość emigrantów zarobkowych przyjeżdżających do Norwegii ma wykształcenie średnie lub zawodowe. Dlatego też na norweskim rynku pracy jest bardzo duże zapotrzebowanie na wypracowanie optymalnej metody, która pozwoliłaby - tak jak w przypadku studiów wyższych - jak najprecyzyjniej potwierdzić zagraniczne kwalifikacje zawodowe.
Potrzeba regulacji procesu uznawania tych dyplomów nie wynikała jednak tylko z konieczności przeciwdziałania social dumpingowi. Chodziło tu także o zapewnienie jak najwyższej jakości oraz standardów bezpieczeństwa pracy - zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców. Jednakowoż należy podkreślić, że procedura ta nadal nie jest obowiązkowa. Ma ona stanowić pomoc w rozpoznawaniu kompetencji zawodowych oraz rozwiać wszelkie potencjalne wątpliwości związane z tą kwestia.

×