Zakupy
Promocje
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

N26 card neobank norway norwegia

Tagi: Norwegia , Polska , GoodGov , migracja , raport , bezpieczeństwo , Energetyka , współpraca , fundusze norweskie

Konferencja GoodGov: lepsze rządzenie dzięki bliższej współpracy
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2016-07-03 17:00:55 +0200

23 czerwca 2016 roku w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM) w Warszawie, w ramach projektu GoodGov w odbyła się debata oraz prezentacja raportu GoodGov. Tematem raportu było: Lepsze rządzenie dzięki bliższej współpracy: współpraca Polsko-Norweska dla większej skuteczności polityki energetycznej, migracyjnej i bezpieczeństwa.

Polska, znacząco różniąca się od Norwegii pod względem efektywności rządzenia, może, a także powinna korzystać z bogatych norweskich doświadczeń. Jak wykazały badania GoodGov, w przypadku tych dwóch krajów, eksperymentalne podejście do nauki rządzenia najłatwiej wykorzystać w takich dziedzinach jak energia i migracje, natomiast w przypadku silnie upolitycznionych zagadnień takich jak bezpieczeństwo, nauka umiejętności rządzenia jest znacznie trudniejsza.

Polskę i Norwegię można zaliczyć do krajów średnich, które, jeśli chcą umocnić swoją międzynarodową pozycję „są skazane na współpracę”. Mimo, że ich ograniczone potencjały gospodarcze, społeczne i wojskowe nie pozwalają na odgrywanie wiodącej roli w instytucjach takich jak UE i NATO, w ostatnich latach ich rola polityczna wzrasta.

W swoich badaniach zespół GoodGov wziął pod uwagę wyżej wspomniane 3 sfery działań: bezpieczeństwo, energetykę i migracje.

Bezpieczeństwo narodowe zarówno dla Polski jak i dla Norwegii ma kluczowe znaczenie. Oba kraje należą do Sojuszu Północnoatlantyckiego i są zainteresowane poprawą współpracy. W zakresie bezpieczeństwa interesy tych dwóch państw w większości się pokrywają. Eksperci podczas konferencji zwrócili uwagę na takie problemy jak konflikt na Ukrainie, niestabilność na Bliskim Wschodzie oraz dialog i stosunki dyplomatyczne z Rosją.

Kolejnym punktem konferencji było przedstawienie wniosków z raportu oraz dyskusja na temat zarządzania energią w szerszych unijnych ramach . Norwegia jest znaczącym światowym eksporterem ropy naftowej i gazu ziemnego natomiast Polska jest uzależniona od dostaw tych surowców. Interesy tych dwóch państw bywają zatem rozbieżne. Polska świadoma swojej polityki energetycznej (najwięcej surowców eksportuje z Rosji) w swoich działaniach skupia się głównie na poprawie solidarności europejskiej, na arenie międzynarodowej podkreśla również wrażliwość systemów energetycznych Europy Wschodniej i Środkowej, nawołując tym samym do realizacji założeń unii energetycznej. Eksperci twierdzą, że wpływ Norwegii na kształtowanie unijnej polityki bezpieczeństwa energetycznego będzie wzrastał wraz z uniezależnianiem się od dotychczasowego, głównego dostawy ropy i gazu do Europy - Rosji.

W trzecim obszarze badań pochylono się nad kwestią migracji. Wyniki zaprezentowano w kilku publikacjach. W raporcie oraz podczas konferencji zaprezentowano główne wnioski płynące z analiz i ostatnich wydarzeń na świecie i w Europie. W ostatnich latach Norwegia stała się jednym z głównych krajów w Europie przyjmujących migrantów. Niemal 15% ludności tego kraju stanowią obcokrajowcy (Polacy 2%), w Polsce natomiast, wciąż więcej osób emigruje niż przyjeżdża. W kwestiach migracji, norweskie doświadczenia mogą być dla Polski niezwykle przydatne. Podczas konferencji zwrócono uwagę również na kryzys migracyjny, który dotknął całą Europę w 2015 roku i trwa do dzisiaj. W kontekście współpracy przedstawiono go jako próbę solidarności unijnej i zdolności do sprostania ogromnemu kryzysowi humanitarnemu.

Zarówno przed Polską jak i Norwegią stoi szereg wyzwań w przyszłości. Przedstawiane podczas konferencji oraz w raporcie GoodGov wnioski przedstawiają główne empiryczne, związane z rządzeniem ustalenia projektu badawczego GoodGov. Projekt miał za zadanie przyczynić się do podniesienia poziomu współpracy między Polską a Norwegią oraz naukę poprzez wymianę doświadczeń w kwestiach rządzenia. 

Na podstawie: RAPORT GoodGov (PISM, NISM, Instytut Studiów Politycznych PAN)

N PRESS I NIC MEDIA (reporter@nportal.no)

 

Copyright © 2016 N PRESS | NIC MEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

728x90 stat ubezpueczenia w norwegii
×