Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1000x150 ubezpieczenia w norwegii

Tagi: Europa , Komisja Europejska , ekologia , Zielona Stolica Europy

Holenderskie Nijmegen i irlandzkie Galway uznane Zielonymi Miastami Europy przez Komisję Europejską
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2016-06-29 16:24:39 +0200

Tytuł Zielonej Stolicy Europy 2018 przyznano holenderskiemu miastu Nijmegen. Z kolei Galway w Irlandii otrzymało tytuł Europejskiego Zielonego Liścia 2017.

Nagrody przyznawane są w uznaniu wysiłków i zaangażowania władz na rzecz poprawy środowiska w przestrzeni miejskiej. Wyniki zostały ogłoszone przez Joannę Drake, zastępcę dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska, 22 czerwca na ceremonii w Lublanie, która obecnie posiada tytuł Zielonej Stolicy Europy.

Status ‘zielonego miasta’ dotyczy zdrowia i dobrobytu ludzi,” powiedziała Joanna Drake, podkreślając wagę zaangażowania miast na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska na świecie. Chodzi o czyste powietrze i wodę, dostęp do terenów zielonych oraz przodownictwo miasta w kwestii istotnych problemów, takich jak zmiana klimatu i utrata bioróżnorodności.”

Oba miasta przygotowały oryginalne prezentacje, którymi przekonały komisję, że zainspirują inne europejskie aglomeracje i będą liderami na drodze zrównoważonego rozwoju miast. Nijmegen w Holandii przedstawiło przejrzystą i zintegrowaną wizję, imponując komisji ogromnym zaangażowaniem mieszkańców.

Ze szczególnym uznaniem komisji spotkało się również podejście irlandzkiego miasta Galway do ekologicznego rozwoju i wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, zaangażowanie na rzecz edukacji oraz entuzjazm związany z tytułem Zielonego Ambasadora w roku 2017 i kolejnych latach.

Nagrody Zielona Stolica Europy i Europejski Zielony Liść

Tytuł Zielonej Stolicy Europy i nagroda Europejskiego Zielonego Liścia przyznawane są miastom w uznaniu ich zaangażowania na rzecz poprawy środowiska miejskiego. O tytuł Zielonej Stolicy Europy mogą ubiegać się miasta powyżej 100 000 mieszkańców, natomiast o tytuł Europejskiego Zielonego Liścia miasta pomiędzy 20 a 100 tysięcy mieszkańców. W rywalizacji mogą uczestniczyć miasta państw członkowskich Unii Europejskiej, państw ubiegających się o członkostwo oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Zwycięskie miasta wykazują dobrze udokumentowane wysokie standardy środowiskowe. Z zaangażowaniem stawiają sobie ambitne cele dotyczące rozwoju środowiskowego w przyszłości, poparte wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w praktyce. Programy te koncentrują się w szczególności na ekologicznym rozwoju i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Zwycięskie miasta staną się ambasadorami, których rola będzie polegać na inspirowaniu innych miast i promowaniu najlepszych praktyk w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju miejskiego.

Do tej pory tytuł Zielonej Stolicy Europy otrzymało 9 miast: Sztokholm (2010), Hamburg (2011), Vitoria-Gasteiz (2012), Nantes (2013), Kopenhaga (2014), Bristol (2015), Lublana (2016), Essen (2017) oraz Nijmegen (2018).

Tytuł Europejskiego Zielonego Liścia przyznano do tej pory trzem miastom. W 2015 roku – był to pierwszy rok, w którym zorganizowano konkurs – przyznano go miastom Mollèt del Valles w Hiszpanii i Torres Vedras w Portugalii. W 2017 roku nagrodę otrzymało miasto Galway. Pełne formularze zgłoszeniowe zwycięskich miast opublikowano na stronie internetowej Zielonej Stolicy Europy.

 

Więcej informacji:

Strona: http://ec.europa.eu/europeangreencapital

Twitter: www.twitter.com/EU_GreenCapital

Facebook: www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward

×