Zakupy
Promocje
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

N26 card neobank norway norwegia

Tagi: Polska , budżet , gospodarka , pieniądze , Sejm

Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2012 r.
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2012-01-28 12:38:36 +0100

WARSZAWA, 27 stycznia (POLMEDIA)- Podczas 7. posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili budżet państwa na 2012 r. Przyjęta przez Izbę ustawa budżetowa uwzględnia sześć poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu, które dotyczą m.in. podwyżek dla służb mundurowych oraz zmniejszenia wydatków polskich placówek zagranicznych. Teraz ustawa trafi niezwłocznie do Senatu, który powinien zająć stanowisko w ciągu 20 dni.


Podczas obrad posłowie głosowali w sumie nad 346 poprawkami złożonymi w trakcie drugiego czytania projektu ustawy budżetowej. Pod głosowanie poddanych zostało także 11 wniosków mniejszości. Na zakończenie Izba przyjęła całość ustawy wraz z przegłosowanymi wcześniej poprawkami.

Wśród poprawek, które poparli posłowie, znalazła się m.in. poprawka dotycząca podwyżek dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Służby Więziennej.

Dodatkowe pieniądze dla tych służb mają pochodzić z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli środki te nie wyczerpią się w związku z nadzwyczajnymi sytuacjami, wynagrodzenia mundurowych wzrosną od 1 października 2012 r.

Sejm przegłosował także poprawkę przewidującą nowe dochody państwa oraz ich podział w budżetach Mazowsza i Wielkopolski. Izba opowiedziała się też za poprawką zmniejszającą wydatki majątkowe polskich placówek zagranicznych - pieniądze uzyskane w ten sposób będą przeznaczone na działania wzmacniające wymiar obywatelski i regionalny polityki zagranicznej RP.

Sejm przyjął również trzy poprawki dotyczące zmian w budżecie Instytutu Pamięci Narodowej.

Projekt ustawy budżetowej wpłynął do laski marszałkowskiej 7 grudnia 2011 r. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu 15 grudnia 2011 r. Następnie projekt został skierowany do prac w Komisji Finansów Publicznych. Prace nad poszczególnymi częściami projektu odbywały się w komisjach wyspecjalizowanych w tych obszarach. 13 stycznia br.

Komisja Finansów Publicznych przyjęła sprawozdanie. Z 79 poprawek, zgłoszonych przez komisje sejmowe i posłów, Komisja Finansów Publicznych przyjęła 15, a 5 poprawek zostało wycofanych. W drugim czytaniu na posiedzeniu Sejmu 25 stycznia br. zostało zgłoszonych 380 poprawek, więc projekt trafił ponownie do Komisji, która 26 stycznia br. rekomendowała przyjęcie 7 z nich. 34 poprawki zostały wycofane.

Zgodnie z art. 220 Konstytucji, w trakcie prac nad projektem budżetu, Sejm nie może zwiększać wydatków lub ograniczać dochodów w taki sposób, żeby zwiększyć deficyt budżetowy zaplanowany przez rząd.

Główne założenia ustawy budżetowej na 2012 r. obejmują wzrost gospodarczy na poziomie 2,5 proc., deficyt budżetowy nieprzekraczający 35 mld zł, deficyt finansów publicznych nieprzekraczający 3 proc. oraz bezrobocie na koniec 2012 r. na poziomie 12,3 proc.

Podczas 7. posiedzenia Sejmu uchwalona została również nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Przepisy wprowadzają nowy instrument w ramach tzw. wsparcia specjalnego (płatności do tytoniu).

Wykonują także upoważnienie zawarte w przepisach UE w zakresie możliwości wprowadzenia oddzielnej płatności do owoców miękkich oraz zastosowania mechanizmu modulacji (przeniesienie części środków wspólnotowych przewidzianych na płatności bezpośrednie na fundusz rozwoju obszarów wiejskich). Projekt wpłynął do Sejmu 25 stycznia br.

Pierwsze czytanie odbyło się 26 stycznia br. w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która w swoim sprawozdaniu wniosła o przyjęcie projektu z 3 poprawkami. Ponieważ w trakcie drugiego czytania zgłoszone zostały kolejne poprawki projekt trafił ponownie do Komisji. Po zapoznaniu się z jej dodatkowym sprawozdaniem Sejm przyjął nowelizację bez poprawek.

(POLMEDIA)

728x90 stat ubezpueczenia w norwegii
×