Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1575015775

Tagi: Norwegia , Oslo , Warszawa , polacy w Norwegii , emigracja , badanie , NUPI , PISM , społęczństwo

GoodGov: Polacy w Norwegii z Perspektywy Oslo i Warszawy
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2015-06-01 11:30:19 +0200

Polacy staną się główną, bardziej aktywną grupą – przewidują eksperci, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym o Polakach w Norwegii, w ramach części projektu *GoodGov*.

Migracja z Polski do Norwegii ustabilizuje się na nieznacznie wyższym poziomie. Więcej osób zdecyduje się na osiedlenie się na stałe i sprowadzenie rodziny. Pojawi sie nowa generacja Polaków, dla których Norwegia będzie pierwszą Ojczyzną. Tak trendy migracyjne opisują pracownicy administracji, ekcperci oraz przedstawiciele środowisk polonijnych, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym metodą delficką przeprowadzonym przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM).

Jak migrację Polaków ocenia się z punktu widzenia Norwegii? Zarówno szanse, jak i zagrożenia upatruje się głównie we wpływie migracji na rynek pracy. Korzyścią jest napływ wykwalifikowanych pracowników, którzy pomagą rozwijać się gospodarce norwerskiej. Docenieniu szans towarzyszą jednak obawy o dyskryminację i nieuczciwą konkurencję.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Polacy w Norwegii - Jest Ich Coraz Więcej, Ale "Mniej Niewidoczni"

Polska musi zmagać się z rosnącymi problemami demografcznymi, dlatego odpływ pracowników i osiedlanie się rodzin budzi wiele obaw. Polska administracja i eksperci doceniają jednak indywidualne korzyści dla migrujących Polaków oraz liczą na rozwój relacji gospodarczych między Polską a Norwegią. Dzięki Polakom w Norwegii może umocnić się też dobry wizerunek naszego kraju. By tak sie stało potrzebna jest jednak aktywna polityka wizerunkowa i reagowanie na wydarzenia, które mogą naruszyć pozytywny obraz Polaka w Norwegii.

Jest wiele obszarów, w których Polska i Norwegia mogą pracować dla poprawy sytuacji Polaków w Norwegii. Najważniejsza jest z pewnością walka z nielegalnymi praktykami na rynku pracy. Jednak by migranci byly czynnikiem wpływającym na zbliżenie się między Polską i Norwegią potrzebna jest też jeszcze większa inwestycja na polu wymiany kulturalnej, akademickiej czy edukacyjnej. Więcej o metodologii i wynikach badania w tekscie: Mobile EU Citizens or Migrants? Assesing Polish Diaspora in Norway. Publikacja powstała w ramach projektu GoodGov finansowanego ze środków funduszy norweskich w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

N PRESS | POLMEDIA (reporter@nportal.no)

Copyright © 2015 N PRESS | POLMEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

×