Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

Norges energi nportal.no

Tagi: Norwegia , Polska , USA , Dania , Finlandia , Australia , badanie , Szwecja , Skandyanwia , Kanada , Fundacja Bertelsmanna , Bułgaria , Litwa , spójność społeczna , Nowa Zelandia , Jacobs University , Brema , Łotwa , kraje Europy Południowo-Wschodniej , Grecja i Rumunia , niska spójność społeczna , Jan Bielicki Süddeutsche Zeitung

Skandynawia To Światowy Lider Spójności Społecznej. To Przykład Jak Należy Żyć Razem
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2013-07-18 03:48:03 +0200

Dania, Norwegia, Szwecja i Finlandia mają najwyższy poziom spójności społecznej, wyprzedzając Kanadę, USA, Australię i Nową Zelandię - wynika z najnowszego badania przeprowadzonego w 34 uprzemysłowionych krajach przez niemiecką Fundację Bertelsmanna Jacobs University w Bremie. Badanie stwierdza także, że Litwa, Łotwa i kraje Europy Południowo-Wschodniej Bułgaria, Grecja i Rumunia cierpią mocno z powodu niskiej spójności społecznej. Podobnie jest też i w Polsce.


Czym jest spójność społeczna kraju i od czego zależy?


Według badań przeprowadzonych w 34 uprzemysłowionych krajach, zbiorowe szczęście nie zawsze wynika z przyczyn, których można się spodziewać.  

Niemal wszyscy politycy i partie mówią o „sprawiedliwości społecznej”. Wszyscy oni reagują w ten sposób na poczucie wielu wyborców, jakoby w tym kraju nie było już równości, jak również na obawy podzielane, a społeczeństwa się rozpadają, na tych będących na górze i na tych z nizin, bogatych i biednych, na wschód i na zachód, getta imigrantów i enklawy dobrobytu.

Aby stworzyć ten „barometr spójności społecznej” [zaprezentowany przez niemiecką Fundację Bertelsmanna] 16 lipca, socjolodzy z Uniwersytetu Jacobsa w Bremie opracowali własny wskaźnik pozwalający opisać i porównać ze sobą poziom spójności różnych społeczeństw. Rezultat tych zabiegów jest następujący: kraje skandynawskie przodują pod względem spójności społecznej, gdy tymczasem kraje Europy Południowo-Wschodniej wloką się w ogonie.

Największa spójność społeczna występuje w Danii, która wyprzedza nieznacznie Norwegię, Finlandię i Szwecję. Dalsze miejsca zajmują tradycyjne kraje imigranckie należące do anglosaskiego kręgu kulturowego, takie jak Nowa Zelandia, Australia i Stany Zjednoczone. Dla odmiany to w Rumunii, Grecji i Bułgarii zakres spójności pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi pozostawia najwięcej do życzenia.

Przyjaźń, zaufanie, akceptacja

Tym niemniej, sam ten ranking ma jedynie wtórne znaczenie dla grupy badaczy skupionych wokół socjologów Klausa Boehnke i Jana Delheya. Przede wszystkim chcieli oni bowiem nadać wymierny charakter czemuś, co na pierwszy rzut oka wydaje się niemożliwe do zmierzenia – stopniowi spójności społeczeństwa. Aby tego dokonać, wzięli za wzór uznane mierniki, takie jak wskaźnik rozwoju społecznego, którym posiłkuje się ONZ przy ocenie dobrobytu populacji. Na czym zatem polega „jakość solidarnego współistnienia w obrębie terytorialnie wydzielonej wspólnoty”? - pyta Jan Bielicki na łamach dziennika Süddeutsche Zeitung.

Według naukowców obejmuje ona trzy elementy: relacje społeczne między jednostkami, ich emocjonalne przywiązanie do zbiorowości i wreszcie ich poczucie odpowiedzialności za interes publiczny. Badacze chcieli zatem po pierwsze dowiedzieć się, jak wygląda sieć wzajemnych relacji pomiędzy jednostkami, jakim zaufaniem darzą one swoich bliźnich i jaki jest ich stopień tolerancji w stosunku do innych ludzi i odmiennych stylów życia – na przykład wobec imigrantów.

Ta tolerancja, zdaniem badaczy, jest jednym z głównych czynników warunkujących spójność w nowoczesnych społeczeństwach charakteryzujących się różnorodnością. Po drugie zainteresowali się tym, w jakiej mierze ludzie identyfikują się ze swoim społeczeństwem, jaki jest ich poziom zaufania do państwa, polityków, sędziów, policjantów i lekarzy, a wreszcie tym, jaki poziom równości przypisują oni własnemu społeczeństwu. Po trzecie, chcieli też ustalić, w jakiej mierze ludzie przychodzą innym z pomocą, przestrzegają przepisów ustawowych i wykonawczych oraz angażują się w życie zbiorowości.
Wyniki tych badań potwierdzają po raz kolejny, że sukces modernizacyjny wg zasad modelu nordyckiego jest trwały, nawet w okresie kryzysu. Z perspektywy Polski warto zwrócić uwagę na znaczenie, jakie w budowaniu społecznej spójności ma wartość taka jak zaufanie, zarówno do siebie nawzajem, jak i do państwa, włączając w to jego instytucje. W Polsce poziom tego zaufania jest obecnie jednym z najniższych w UE. Ufamy tylko rodzinie oraz osobom z najbliższego kręgu. Osoby nam nieznane i instytucje państwowe traktujemy jako obce lub nam wrogie. Taka postawa jest pochodną naszego postrzegania społeczeństwa, głównie z perspektywy konkurencji i indywidualnego sukcesu, niż w kategoriach współpracy i dobra wspólnego. Te ostatnie brzmią dla nas zazwyczaj niezwykle naiwnie, podczas gdy okazuje się, że to właśnie one mają ogromny wpływ na jakościowy wymiar spójności społecznej. Przyglądając się skandynawskim gospodarkom i społeczeństwom widać, że ich efektywność ekonomiczna, ale i innowacyjność w sporej mierze zależą od przyjętego modelu modernizacji - uważa Marcin Fronia, dyrektor wykonawczy Norden Centrum, polskiego think tanku, zajmującego się analizą specyfiki krajów Europy Północnej
ZOBACZ TAKŻE: To Najpotężniejsza Siła Skandynawskiej Gospodarki

Naukowcy wyodrębnili 58 czynników – od pytań o to, czy obywatele chcieliby mieć za sąsiada osobę o innym kolorze skóry, aż po ustalenie, w jakim zakresie przestrzegają oni przepisów ruchu drogowego. Skompilowali również wyniki dwunastu sondaży, badań i danych z innych dokumentów wytworzonych na całym świecie po 1989 r., aby następnie stopniowo dokonać ich syntezy i opracować własny wskaźnik.

Dobrobyt wektorem spójności
Z opublikowanych dzisiaj danych płyną wnioski, których część nie jest na pierwszy rzut oka żadnym zaskoczeniem, ale są też wśród nich inne, bardziej zastanawiające. Z badań tych jasno wynika, że to dobrobyt i sprawiedliwa redystrybucja dochodów są wektorami spójności. Najbogatsze kraje zmonopolizowały generalnie czołowe miejsca w rankingu, a najbiedniejsze okupują w nim ostatnie pozycje. Kraje charakteryzujące się dużą rozpiętością wynagrodzeń, takie jak Grecja i Polska, nie błyszczą pod względem stopnia spójności.

Badanie to zadziwiająco wyraźnie podważa obawy, jakoby wysoki poziom imigracji zagrażał wewnętrznej strukturze społeczeństwa. Tak oto kraje przyjmujące wielu imigrantów, do których należą Kanada, Australia albo Szwajcaria, wykazują mocną spójność społeczną – w przeciwieństwie do Rumunii czy Bułgarii, gdzie imigranci są przecież nieliczni. Ogólnie rzecz biorąc, autorzy badania konkludują, że większy lub mniejszy udział imigrantów nie ma żadnego istotnego wpływu na stopień spójności w kraju. Skłonność społeczeństwa do akceptacji różnorodności jego członków i ich kultury jest dużo bardziej kluczowym kryterium.

Wyniki badania nie potwierdzają założenia, jakoby spójność społeczna miała się opierać głównie na nienaruszonym rdzeniu wspólnych wartości kulturowych i moralnych. Ustalenia idą raczej w przeciwnym kierunku – w większości krajów, w których religia odgrywa ważną rolę w życiu codziennym, na przykład w Rumunii, Grecji, Polsce czy we Włoszech spójność społeczna jest raczej słaba. Dla odmiany w sześciu krajach, które znajdują się na czele rankingu, religia zajmuje stosunkowo niewiele miejsca w codziennym życiu mieszkańców.

Dane z tego barometru pokazują też jasno jeszcze jedno, otóż w krajach, w których spójność społeczna jest mocna, ludzie mają dużo bardziej pozytywny obraz swojego życia niż gdzie indziej – stąd taka oto niezbyt naukowo brzmiąca konkluzja autorów badania: „Spójność uszczęśliwia”.

nPortal Press | POLMEDIA (reporter@nportal.no

Copyright © 2013 nPortal Press | POLMEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved
×