Zakupy
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

N26 card neobank norway norwegia

Tagi: Norwegia , Polska , Skandynawia , Dania , Polityka , społeczeństwo , Szwecja , konferencja , Islandia , Piotr W. Zawadzki , Findlandia , Włodzimierz Anioł , Uniwersytet Warszawki , Norden Centrum , fundacja naukowa , Modernizajca po skandynawsku , Marek S. Szczepański

Debata: Modernizacja po skandynawsku – jak skutecznie reformować polityki publiczne?
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2013-05-01 13:57:42 +0200

Na początku kietnia w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Fundację Naukową Norden Centrum oraz Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego debata na temat „Modernizacja po skandynawsku – jak skutecznie reformować polityki publiczne?”. Była ona poświęcona skandynawskim doświadczeniom w reformowaniu polityk publicznych oraz próbie odnalezienia takich rozwiązań, które mogłyby być korzystnym wzorem dla Polski.


Debata, jak i kolejne działania podejmowane przez Fundację wynikają m.in. z coraz bardziej wyraźnie obecnej w Polsce potrzeby eksperckiego mówienia o skutecznych i sprawdzonych dobrych praktykach w zakresie polityk publicznych. Coraz częściej, również międzynarodowi eksperci wskazują właśnie na Europę Północną, tę krainę Norden, jako nowy model rozwoju, który wyznaczać będzie najważniejsze trendy przyszłości.

Wprowadzenie do debaty wygłosił prof. Włodzimierz Anioł, Prezes Norden Centrum i autor wydanej właśnie książki pt. „Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku”. W debacie uczestniczyła liczna publiczność oraz paneliści, wśród których znaleźli się: Edwin Bendyk – publicysta działu naukowego tygodnika "Polityka", w której zajmuje się problematyką cywilizacyjną, kwestiami modernizacji, ekologii i rewolucji cyfrowej; prof. Grzegorz Rydlewski, politolog będący specjalistą w zakresie administracji publicznej i podejmowania decyzji, oraz prof. Marek S. Szczepański, socjolog i ekspert zajmujący się socjologią miasta i teoriami rozwoju społecznego.

Prof. W. Anioł zwrócił uwagę na najważniejsze cechy nordyckiego modelu rozwoju oraz na główne tendencje w jego ewolucji, a także kluczowe „sekrety” w pomyślnym reformowaniu polityk publicznych w tym regionie w ostatnich dwóch dekadach. Podkreślił trzy najbardziej istotne właściwości skandynawskiej modernizacji: jej inkluzywność (włączanie do przemian wszystkich grup społecznych), konsensualność (czyli współdziałanie i porozumienie) oraz permanentność (czyli mówiąc najprościej, jej ciągły, ustawiczny charakter). Te główne wątki zostały podchwycone i rozwinięte przez pozostałych panelistów, zwłaszcza we fragmentach dotyczących możliwości zastosowania w Polsce pochodzących z Norden najlepszych praktyk i innowacji społecznych. Prof. M. Szczepański mówił m.in. o skandynawskich osiągnięciach w polityce rodzinnej i edukacyjnej, ważnych chociażby w obliczu coraz szybciej starzejących się społeczeństw Europy. Warto pamiętać, że choć obecnie społeczeństwa krajów skandynawskich należą do tych z najliczniejszym odsetkiem ludzi starszych, to już za trzy-cztery dekady na czoło Europy pod tym względem wysunie się m.in. Polska.

Demografia jest tu bezwzględna, będzie z pewnością miała wpływ na ekonomię, a ta zaś na politykę. Nie odwrotnie i warto mieć tego świadomość patrząc jak krótkimi okresami działań (najczęściej dyktowanych kalendarzem wyborów) kierują się dzisiejsi politycy. Kolejny z zaproszonych ekspertów, prof. G. Rydlewski skoncentrował się na porównaniu doświadczeń w dziedzinie mechanizmów efektywnego rządzenia, gdzie państwo nie musi oznaczać wyłącznie utrudniającą życie biurokrację, ale sprawnie działający system, oparty na wzajemnym zaufaniu. Z kolei redaktor E. Bendyk wskazywał na postindustrialne bariery i globalne wyzwania, przed jakimi stają obecnie kraje północnej Europy. W trakcie debaty poruszono też kwestie związane z przemianami zachodzącymi w strukturach administracji publicznej (popularna w Skandynawii społeczna odpowiedzialność administracji, nie tylko biznesu). Odnotowano współzależności łączące politykę społeczną z pomyślną polityką gospodarczą i dobrobytem obywateli. Zastanawiano się nad kwestią narastającej imigracji i wielokulturowości społeczeństw skandynawskich, które stają się powoli coraz większym wyzwaniem dla modelu północnoeuropejskich państw opiekuńczych.

Jakie płyną stąd wnioski? Bez względu na specyfikę i odmienność skandynawskich wzorów modernizacyjnych, przynajmniej część z nich może mieć pozytywny wpływ na zmiany i reformy w różnych dziedzinach polskich polityk publicznych. Wskazane byłoby tu bardziej staranne rozpoznawanie w kraju tzw. miękkich wyzwań społecznych (demografia, innowacyjność, niska sprawność państwa, deficyt zaufania i współpracy, ekologia itp.) oraz sposobów ich skutecznego podejmowania. W trakcie żywej dyskusji pojawiały się głosy, by sprawy te były stosowniej uwzględniane w strategiach rozwoju (w końcu zaczęliśmy je tworzyć!), które powstają w poszczególnych resortach i będą wkrótce wdrażane w związku z planami wykorzystania przez Polskę w latach 2014-2020 zasobów pochodzących z unijnych funduszy strukturalnych.

Fotorelację z debaty oraz szczegółowy program można znaleźć na stronie Norden CentrumTUTAJ.

Debatę prowadził, piszący te słowa, Piotr W. Zawadzki

nPortal Press | POLMEDIA (reporter@nportal.no

Copyright © 2013 nPortal Press | POLMEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

×