Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

Norges energi nportal.no

Tagi: Norwegia , Polska , UE , Unia Europejska , Europa , wojsko , Islandia , Europa.eu , system , Eurosur , granice , azylanci , elektroniczna ściana , ABCNyheter.no , Niemiecka fundacja Think Tank im. Heinricha Bölla

EUROSUR: "Elektroniczna ściana" Europy
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2013-02-02 20:44:32 +0100

Już tej jesieni zostanie uruchomiony kontrowersyjny projekt Komisji Europejskiej (UE) i Strefy Schengen w tym Norwegii i Islandii: "elektroniczna ściana" dla Europy - Eurosur.


Projekt określany jako "system systemów" ma poprawić koordynację współpracy w ramach poszczególnych państw członkowskich i pomiędzy nimi w zakresie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, takiej jak handel narkotykami i handel ludźmi, a także zmniejszyć niedopuszczalną wysoką liczbę ofiar wśród migrantów przybywających drogą morską do Europy. Ale krytycy "ściany" obawiają się, że podstawowe prawa azylantów i imigrantów zostaną naruszone, ponieważ wielu z nich nie dostanie prawdziwej szansy ubiegania się o azyl, gdyż kontrola wzdłuż zewnętrznych granic UE i Strefy Schengen im to uniemożliwi - pisze portal ABCNyheter.no

Korzystanie z europejskich programów badań i rozwoju przyczyni się do technicznego udoskonalenia narzędzi nadzorowania i czujników (np. satelitów, bezpilotowych statków powietrznych (UAV) itp.). Ponadto wspólne stosowanie narzędzi nadzorowania będzie dostarczać organom państw członkowskich częstszych i bardziej wiarygodnych informacji dotyczących nadzorowania ich granic zewnętrznych oraz obszarach położonych na przedpolu granicy. Możliwe też będzie stworzenie wspólnego obrazu wywiadowczego sytuacji na przedpolu granicy, pozwalającego połączyć informacje wywiadowcze z informacjami uzyskanymi dzięki narzędziom nadzoru granicznego.

Niemiecka fundacja Think Tank im. Heinricha Bölla, która dba o zrównoważony rozwój środowiska naturalnego i wspiera dialog międzykulturowy oraz wspiera proces integracji Europejskiej sporządziła raporty, w których krytykuje projekt jako podważający fundamentalne założenia Unii, prowadzący do kontroli informacji, oraz w przyszłości skierowany wobec wszystkich ludzi przekraczających granice.

 

Przez swoje "inteligentne granice" projekt pozwoli stworzyć jedną z największych na świecie biometrycznych baz danych. A jego Celem nie jest walka z terroryzmem i zapobieganiem przestępczości międzynarodowej, ale wyłącznie po to, by móc identyfikować jednostki, które robią więcej niż im wolno - pisze fundacja.

 

Fundacja zauważa, że europejski przemysł obronny bezzałogowych dronów, "smart bramy" i innych technologii nadzoru fundusze będzie czerpał z Europejskiego Funduszu Granic Zewnętrznych w celu zmodernizowania i rozszerzenia krajowych systemów nadzorowania granic i stworzenia krajowych ośrodków koordynacji kontroli granicznej w państwach członkowskich znajdujących się na południowych i wschodnich granicach zewnętrznych UE.

- To z czym mamy do czynienia jest zbieżnością interesów gospodarczych a celów nieustępliwych polityków, którzy postrzegają migrację jako zagrożenie dla bezpieczeństwa w obszarze UE i Strefy Schengen - twierdzi raport.

Fundacja zwraca też uwagę, że granice w Europie zostaną "zmodernizowane online" do tego stopnia, że zwykły podróżujący stanie się "tematem" straży granicznej. Jak podkreśla Eurosur jest sztuczką chcącą ograniczyć przepływ uchodźców w następstwie Arabskiej Wiosny, a ostatnio wojny w Syrii .

 

- Aby to osiągnąć, rządy w niektórych krajach nawet gotowe są zaakceptować łamanie podstawowych praw człowieka - pisze w raporcie.

Projekt Eurosur, który powstaje w latach 2011-2020 ma kosztować UE i kraje Strefy Schengen w tym Norwegię i Islandię ponad 2,5 ml euro.

Wdrożenie systemu Eurosur ma stanowić decydujący krok na drodze do dalszego stopniowego tworzenia wspólnego europejskiego systemu zintegrowanego zarządzania granicami. Według informacji na portalu Europa.eu głównym celem projektu jest stworzenie wspólnego środowiska wymiany informacji z już istniejącymi systemami służącymi do raportowania i monitorowania ruchu tak, aby organy kontroli granicznej mogły wykorzystać możliwości płynące z łącznego użycia tych różnych systemów.

Dla Norwegii projekt ma pomóc zabezpieczyć granicę z Rosją oraz zwiększyć kontrolę napływu azylantów drogą powietrzną i morską.

nPortal Press | POLMEDIA (reporter@nportal.no

Copyright © 2013 nPortal Press | POLMEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

 

×