Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1575015775

Tagi: Norwegia , Polska , kryzys , badania , Francja , La Figaro , ludność , przyrost naturalny , Instytutu Demografii

Kryzys Obniża Przyrost Naturalny
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2013-01-16 02:45:50 +0100

Francuski dziennik La Figaro opuplikował wyniki badań Wiedeńskiego Instytutu Demografii, które wskazują na to, że przyrost naturalny w piętnastu spośród dwudziestu dwóch unijnych krajów obniżył się między 2008 a 2011 rokiem”. Wniosek – kryzys zdecydowanie wpłynął na współczynnik urodzeń Starego Kontynentu, w szczególności w południowych krajach strefy euro.</


Kryzys europejski spowodował zdecydowany spadek wskaźnika urodzeń – w Grecji wynosi on obecnie 1,43 dziecka na kobietę, w Portugalii – 1,35, w Hiszpanii – 1,36, a w Irlandii – 2,05.

Gazeta odróżnia przypadki Francji i Niemiec, dwóch wyjątków, ale z różnych przyczyn. Nawet wtedy, gdy omawiany tu wskaźnik w Europie mocno poszedł w górę w trzech latach poprzedzających kryzys,

 

Niemcy nigdy nie doświadczyły jego wzrostu, a we Francji w czasie dziesięciu lat, dzięki hojnej polityce prorodzinnej, wzrósł on pomimo kryzysu z 1,8 do 2.

Wiedeński Instytut ostrzega przed zagrożeniem związanym z brakiem odnowy pokoleń w Grecji, Hiszpanii i w Portugalii.

 

 

Niepokojącym zjawiskiem w Grecji jest liczba aborcji, która w 2011 r. wzrosła o 50 proc. W Portugalii liczba urodzeń w 2012 r. spadła do najniższego poziomu od sześćdziesięciu lat – 90 000.

Korespondent Figaro w Hiszpanii konkluduje następującym wnioskiem:

 

 

Jeśli nic się nie zmieni, kraj może stracić więcej niż 10 proc. ludności w ciągu najbliższych czterdziestu lat.

Poważny problem z przyrostem naturalnym ma też Polska. Ale tutaj jest on znacznie inny - emigracja, która powoduje, że Polki rodzą najwięcej dzieci za granicą, ale nie w Polsce.

Współczynnik dzietności (poziom płodności) (ang. Total Fertility Rate - TFR) w Polsce jest jednym z najniższych w Europie i wynosi zaledwie 1,3, podczas gdy w Norwegii 1,8.

N PRESS | POLMEDIA (reporter@nportal.no

Copyright © 2013 N PRESS | POLMEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

 

×