Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

Norges energi nportal.no

Tagi: Papież , Madryt , Swiatowe Dni Mlodziezy

Papież do młodzieży: nie lękajcie się świata

Opublikowano: 2011-08-21 23:11:21 +0200

Madryt: Benedykt XVI wezwał młodych katolików, by nie lękali się świata, przyszłości i własnej słabości. W wystąpieniu podczas modlitewnego czuwania na Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie apelował do młodych ludzi, by nieśli wolność, pojednanie i pokój.

W czasie wieczornego czuwania na terenie lotniska Cuatro Vientos w stolicy Hiszpanii z udziałem młodzieży z całego świata papież mówił: "Bóg nas kocha. To jest wielka prawda naszego życia, która nadaje sens całej reszcie. Nie jesteśmy owocem przypadku albo irracjonalności, a u początku naszej egzystencji znajduje się projekt miłości Boga".

"Pozostanie w jego miłości oznacza zatem życie zakorzenione w wierze, gdyż wiara nie jest zwykłym przyjęciem niektórych abstrakcyjnych prawd, lecz osobistym związkiem z Chrystusem, który prowadzi nas do otwarcia naszego serca na tę tajemnicę miłości i do życia jako osób, które uważają się za kochane przez Boga" - dodał Benedykt XVI. "Jeśli pozostaniecie w miłości Chrystusa, zakorzenieni w wierze, spotkacie, także pośród sprzeczności i cierpień, źródło radości i wesela. Wiara nie sprzeciwia się waszym najwyższym ideałom, przeciwnie - uwzniośla je i udoskonala" - zapewnił papież. 

"Właśnie dzisiaj, kiedy dominująca kultura relatywistyczna rezygnuje z poszukiwania prawdy i deprecjonuje dążenie do niej, choć jest ona najwyższą aspiracją ducha ludzkiego, musimy proponować z odwagą i pokorą uniwersalną wartość Chrystusa jako zbawcy wszystkich ludzi i źródło nadziei dla naszego życia" - podkreślił Benedykt XVI.

Przypomniał: "Nasza bezinteresowna uwaga zwrócona ku chorym i potrzebującym będzie zawsze pokornym i cichym świadectwem pełnego współczucia oblicza Boga".

Papież wzywał: "Drodzy przyjaciele, niech żadna niechęć was nie paraliżuje. Nie lękajcie się świata ani przyszłości, ani waszej słabości".

"Podczas tego czuwania modlitewnego zachęcam was, byście prosili Boga, aby pomógł wam odkryć wasze powołanie w społeczeństwie i w Kościele i wytrwać w nim z radością i wiernością" - powiedział Benedykt XVI. "Warto przyjąć to wezwanie Chrystusa i podążać z odwagą i wielkodusznością drogą, jaką proponuje" - dodał.

Papież mówił też, że uznanie "piękna i dobra" małżeństwa mężczyzny i kobiety "oznacza bycie świadomym tego, że tylko kontekst wierności i nierozerwalności, jak również otwarcia na boski dar życia, jest tym dostosowanym do wielkości i godności miłości małżeńskiej". 

W dalszej części przemówienia Benedykt XVI pozdrawiał młodzież w kilku językach. Zwracając się do młodych Francuzów apelował, by byli "dumni z tego, że otrzymali dar wiary" i by "rozświetlała ich życie w każdym momencie".

Po angielsku papież modlił się: "Niech Jezus Chrystus tchnie swego ducha w nas i cały Kościół, abyśmy mogli być latarnią wolności, pojednania i pokoju dla całego świata".

Niemców wezwał: "Nie pozwólcie na to, aby wasze pragnienia i dążenia wpadły w próżnię, ale uczyńcie je trwałymi w Jezusie Chrystusie".

Po włosku Benedykt XVI powiedział: "Drodzy przyjaciele, to czuwanie pozostanie niezapomnianym doświadczeniem waszego życia. Strzeżcie płomienia, jaki Bóg rozpalił w waszych sercach tej nocy; sprawcie, aby nie zgasł, podsycajcie go każdego dnia, dzielcie go z waszymi rówieśnikami, którzy żyją w mrokach i szukają światła na swej drodze".

Papież zwrócił się również po polsku: "Drodzy młodzi przyjaciele z Polski! To nasze modlitewne czuwanie przenika obecność Chrystusa. Pewni Jego miłości zbliżcie się do Niego płomieniem waszej wiary. On was napełni Swoim życiem. Budujcie wasze życie na Chrystusie i Jego Ewangelii. Z serca wam błogosławię"

×