Zakupy
Promocje
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - NIC Media & Technology LTD and Sjølyst Investors AS


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


+47 450 904 66

Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Register Office Identification Number: 10071320
Legally represented by the Director General Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

Lm ubezpieczenie samochodu w norwegii 1000x150 localmarket.no jpg.

Regulamin Serwisu

AKCEPTACJA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ nPortal.no

WAŻNE JEST, ABY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU DOKŁADNIE.

Właścicielem i operatorem platformy internetowej , znajdującej się na http://nportal.no (strony WWW) jest spółka NIC MEDIA & TECHNOLOGY LIMITED. Poniżej znajdują się warunki korzystania serwisu. NIC MEDIA & TECHNOLOGY LIMITED określa warunki i zasady, dzięki których można uzyskać dostęp i korzystać z witryny sieci Web www.nortal.no.

Korzystając z witryny sieci Web automatycznie wskazujesz na akceptację związanie warunkami niniejszej Umowy. Jeśli nie akceptujesz warunków spółki NIC MEDIA & TECHNOLOGY LIMITED. JEŚLI JESTEŚ NIEZADOWOLONY Z WARUNKÓW, zasad, polityk, wytycznych lub PRAKTYKI OBSŁUGI NIC MEDIA & TECHNOLOGY LIMITED STRONY INTERNETOWEJ, JEDYNYM ZADOŚĆUCZYNIENIE JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA IT.

NIC MEDIA & TECHNOLOGY LIMITED może zmienić niniejszą Umowę w dowolnym czasie poprzez aktualizację tej strony. Korzystanie z witryny sieci Web po takich zmianach będą oznaczały zgodę na te zmienione warunki. Dlatego też należy okresowo odwiedzać tę stronę dla wglądu niniejszej Umowy. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Tobą a NIC MEDIA & TECHNOLOGY LIMITED odnoszących się do zagadnień zawartych w niniejszym dokumencie.

PRAWO I JURYSDYKCJA

Witryna internetowa nPortal.no spółki (z wyłączeniem powiązanych witryn sieci Web) kontrolowana jest przez spółkę NIC MEDIA & TECHNOLOGY LIMITED z siedzibą w stolicy Norwegii, Oslo i Wrocławiu, Polska. Poprzez dostęp i korzystanie z witryny, użytkownicy zgadzają się, że wszystkie zasady dotyczące dostępu lub korzystanie z witryny sieci Web, regulowane przez zarówno przez prawo Norwegii i Polski, bez względu na konflikt z zasadami prawa. Jeśli użytkownik złamie zasady zobowiązuje się niniejszym poddać się niewyłącznej jurysdykcji Sądu Najwyższego w Norwegii i Polsce / lub sądu w stolicy Oslo lub w Warszawie w odniesieniu do takich spraw. Ponadto zgadza się, na postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

TWOJE ZOBOWIAZANIA

Musisz:

* Mieć minimum 16 lat

* Korzystać z Serwisu tylko i wyłącznie na własny użytek

* Posiadać tylko jedną aktywną rejestrację usługi w tym samym czasie

* Zachować hasło i inne funkcje zabezpieczeń dla swojego użytku i nie pozwolić innym, aby z nich korzystali

* Zapewnić, że ??wszystkie przekazane nam informacje są prawdziwe

* Poinformować nas o wszelkich zmianach w danych rejestracyjnych, w szczególności adresu e-mail

* Działać rozsądnie, odpowiedzialnie i uczciwie

* Zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rynku

* Przestrzegać niniejszych Warunków (Polityka Prywatności, korzystanie z czatów, korzystanie z materiałów nPortal i praw własności intelektualnej)

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu komukolwiek po uprzednim podaniu powodu.

NASZE ZOBOWIAZANIA

W sposób odpowiedzialny i rzetelny opracujemy nasze usługi i dołożymy wszelkich starań, aby były one dla Ciebie dostępne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Informacje zawarte w Serwisie są tylko i wyłącznie do użytku prywatnego, nie handlowego.

My i nasi inni dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za:

* Utratę danych

* Jakiekolwiek straty, które nie są możliwe do przewidzenia

* Promocje, konkursy, reklamy, imprezy promujące usługi, które są prowadzone przez osoby trzecie, takie jak reklamodawcy lub sponsorzy

* Zdarzenia poza naszą / ich kontrolą, w tym dot. telekomunikacji internetowej oraz wirusów komputerowych

* Faktyczne, techniczne lub typograficzne błędy lub braki, lub niepełne bądź nieaktualne treści

* Przerwy lub opóźnienia w Serwisie lub w dostarczaniu treści

My i nasi inni dostawcy ponosimy odpowiedzialność:

* W przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem

* Za fałszywe oświadczenia nasze lub naszych pracowników

* W przypadku wszelkich innych zobowiązań wynikających z prawa

PRAWO WLASNOSCI ITEKLEKTUALNEJ I KORZYSTANIE Z TREŚCI

Zgadzasz się, że wszelkie prawa własności intelektualnej w usługach i treści, w tym znaki towarowe, są i pozostaną własnością naszą i / lub innych dostawców i poprzez korzystanie z Serwisu nie nabywasz do nich żadnych praw.

Użytkownik może korzystać z treści dla własnego użytku. Nie możesz zapisywać lub archiwizować treści, z wyjątkiem czasowego zapisu, tak by można je było odczytać. Nie możesz także usuwać lub zmieniać treści w Serwisie i nie może przekazywać, rozpowszechniać, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać treści lub usług bez naszej pisemnej zgody. Ponadto, użytkownik zgadza się nie de kompilować ani modyfikować żadnych treści zamieszczonych w Serwisie (usunięcie znaków towarowych lub zmiana nazwy pliku), z wyjątkiem sytuacji, gdy masz prawo to zrobić.

W szczególności, nie można kopiować i wklejać treści (informacje, zdjęcia) na inne strony internetowe.

ZNAKI TOWAROWE

NIC MEDIA & TECHNOLOGY LIMITED, czyli NPORTAL, czyli TV NPORTAL, czyli RADIO, są oficjalnymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi NIC MEDIA & TECHNOLOGY LIMITED. Inne nazwy, wyrazy, nazwy, frazy, logo, projekty, grafik, ikon i znaki towarowe na stronie internetowej mogą stanowić zarejestrowane lub niezarejestrowane znaki towarowe NIC MEDIA & TECHNOLOGY LIMITED lub osób trzecich. Podczas gdy niektóre znaki towarowe osób trzecich mogą być wykorzystywane przez NIC MEDIA & TECHNOLOGY LIMITED na podstawie licencji, wyświetlanie znaków towarowych innych firm na stronie internetowej nie należy się sugerować jakiegokolwiek związku między NIC MEDIA & TECHNOLOGY lub licencji LTD i właściciel powiedział znakiem towarowym lub do zrozumienia NIC MEDIA & TECHNOLOGY LIMITED, popartych wyborem usług znakiem towarowym.

Żadna z informacji zawartych na stronie internetowej nie należy interpretować, jako przyznanie jakichkolwiek praw lub prawa do korzystania ze znaku towarowego lub logo projektu NIC MEDIA & TECHNOLOGY LIMITED lub osobom trzecim, bez pisemnej zgody NIC MEDIA & TECHNOLOGY LIMITED lub ich właścicieli jakiegokolwiek znaku towarowego innej firmy.

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH/ PRYWATNOŚĆ

Zgadzasz się, że Twoje dane będą wykorzystywane zgodnie z wytycznymi o ochronie danych / prywatności i dlatego, że jesteśmy częścią międzynarodowej grupy, dane zostaną przekazane do krajów spoza UE, które nie mają prawa prywatności lub praw, które dostarczają informacji równoważnych do unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Musisz uzyskać zgodę przed użyciem cudzych informacji, bądź danych osobowych wewnątrz portalu lub poza nim.

HYPERLINKI

Serwis zawiera linki i współpracuje ze stronami internetowymi osób trzecich. Odbywa się to dla Twojej wygody. Nie oznacza to jednak, że w pełni pochwalamy i akceptujemy ich zawartość. Stron te nie są pod naszą kontrolą i nie ponosimy odpowiedzialności za treści na nich zamieszczane.

ZAKONCZENIE USŁUGI

Możemy zawiesić lub zablokować Ci korzystanie z usługi, dając Ci wcześniej wypowiedzenie, które będzie odpowiednie do okoliczności. Przykładem może być naruszenie prawa, bezpieczeństwa, praw własności intelektualnej lub zasad chatroomu.

Możesz także wyrejestrować się z Serwisu samemu lub kontaktując się z nami.

ZAMIANY WARUNKOW KORZYSTANIA Z SERWISU

Możemy zmienić warunki korzystania z Serwisu, informując Cię o tym. Będzie się to odbywać poprzez umieszczenie ogłoszenia na nPortal.no. Zmiany będą także wysłane do Ciebie przez e-mail. Jeśli zmiany są dla ciebie niekorzystne, możesz zakończyć usługę informując nas o tym.

I. ZAWIESZENIE LUB ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI SERWISU

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Serwisu po uprzednim poinformowaniu Cię o tym.

REGULAMIN FORUM, BLOGÓW i CZAT ROOM

 1. Jeżeli nowy uczestnik forum od pierwszych swoich postów wykazuje, że nie przeczytał regulaminu, przeczytał go niedokładnie lub bez zrozumienia, bądź zrozumiał a mimo to nie stosuje się do niego, będzie miał natychmiast (bez ostrzeżenia) zablokowaną możliwość pisania na forum.
 2. Zakaz umieszczania zdjęć powszechnie uznanych za obraźliwe (pornografia, zboczenia, itp).
 3. Zakaz umieszczania tego samego postu na kilku Forach.
 4. Tematy niezgodne z tematyką danego Forum (tzw. NTG) będą przenoszone do odpowiadających tematyce, zamykane, lub całkowicie usuwane.
 5. Tematy zdublowane (o tej samej tematyce) będą kasowane.
 6. Posty bezsensowne lub bardzo odbiegające od tematu będą usuwane.
 7. Treść tematu powinna świadczyć o jego zawartości. W przeciwnym wypadku patrz pkt 3.
 8. Moderatorzy i Administrator mają prawo do usunięcia postu, który obraża w jakiś sposób innych użytkowników.
 9. W ekstremalnych przypadkach dostęp do forum będzie zablokowany (ban).
 10. Sygnatura nie może zawierać więcej niż jednej grafiki oraz ma mieć "przyzwoitą" długość (wielkość).
 11. Zakaz prowadzenia prywatnych wojen.
 12. Zwalczane będą wszelkie przejawy chamstwa.
 13. Użytkownik nie może używać takiego samego avatara jak Administrator lub Moderatorzy.
 14. Zakaz używania przekleństw i wulgaryzmów (nie tylko w języku polskim). Mowa tutaj również o wygwiazdkowanych (***) itp słowach.
 15. Uwagi o błędach ortograficznych czy interpunkcyjnych, oraz wszelkie słowne utarczki załatwia się prywatnymi wiadomościami (PM).
 16. Zakaz stawiania ultimatum Administratorowi pod groźbą blokady dostępu do Forum.
 17. Na Forum nie można zamieszczać reklam innych For.
 18. Moderatorzy i Administrator mają prawo do zamknięcia tematu w przypadku gdy jego autor dowiedział się tego, czego chciał, lub dyskusja odbiega od początkowych założeń (tzw OT).
 19. Sprawy typu "przyślij też do mnie na moj_mail@adres.pl" załatwia się prywatnymi wiadomościami (PM). Posty tego typu będą usuwane.
 20. Tylko Administrator, Moderatorzy i użytkownicy uprzywilejowani maja prawo tworzyć sondy.
 21. Wszelkie przejawy nabijania postów będą skrupulatnie zwalczane. Rozumie się przez to również posty typu "Gdybym wiedział to bym Ci powiedział, ale nie wiem".
 22. Zabrania się aktywnego używania dwóch lub więcej kont przez jedną osobę lub specjalnego zakładania kolejnego konta, aby uniknąć nadzoru.
 23. W razie pytań użytkownik kontaktuję się najpierw z Moderatorem danego działu, a dopiero później (w razie nieotrzymania odpowiedzi /nie jej braku/) z Administratorem. Administrator nie odpowiada na pytania, które powinny być kierowane do moderatora danego działu.
 24. Niedozwolone jest zwracanie uwagi innym użytkownikom, że złamali regulamin (oczywiście mowa o poście jedynie z taką treścią, jako dodatek jest to dozwolone). Od tego jest funkcja "Zgłoś post do moderatora" znajdująca się przy każdym poście.
 25. Nie będziemy tolerować analfabetyzmu. Nie chodzi tu o czepianie się ort'ów, lecz skrajne przypadki. Post ma być w miarę czytelny i zrozumiały. Zdania oraz nazwy własne pisane z wielkiej litery, ze znakami interpunkcyjnymi i spacjami po nich (a nie przed nimi). Jeśli ktoś chce pisać posty bez polskich znaków dielektrycznych, to nie stanowi to żadnego problemu, lecz zasady ortografii i interpunkcji nadal obowiązują. Należy również być konsekwentnym.
 26. Rozprowadzanie wszelkiego rodzaju warez'ów za pomocą tego forum jest zabronione (sygnatury, tematy do oceny z forami o takiej tematyce, posty) i grozi otrzymaniem bana.
 27. Osoby działające na niekorzyść forum otrzymują bana.
 28. Ważna uwaga dla osób, które dokonują rejestracji: W celu wyeliminowania rejestrowania się botów oraz osób, które nie przeczytały tego regulaminu, najdalej w ciągu godziny od rejestracji na forum, należy wysłać (z konta pocztowego jakie zostało podane w czasie rejestracji) list z potwierdzeniem chęci rejestracji na "register@nportal.no". W temacie proszę umieścić wyłącznie słowo "Rejestracja", treść listu pusta (ważne ze względu na filtr antyspamowy). W przeciwnym wypadku rejestracja nie będzie uaktywniona.

II. BAN

 1. Zablokowanie dostępu do forum odbywa się poprzez nałożenie bana na nick, ip lub i jedno i drugie.
 2. Osoba, która ma bana nie może przeglądać Forum.
 3. O zablokowaniu dostępu dla użytkownika decyduje Administrator po ewentualnej konsultacji z Moderatorami w zamkniętym dziale, tylko dla administracji.
 4. Po otrzymaniu bana osoba ma 3 dni na logiczne wyjaśnienie sytuacji w przypadku, gdy zaszło jakieś nieporozumienie. Po tym czasie ban jest ostateczny i nie podlega dyskusji ani tym bardziej negocjacji ze strony innych użytkowników.
 5. Osoba, która po raz trzeci złamie regulamin zostaje wyrzucona z Forum.
 6. Osoba, która zostaje wyrzucona przynależy do grupy: "Wygnani".
 7. Alternatywą bana (lżejszą wersja) jest forma nadzoru nad daną osobą, polegająca na potrzebie zatwierdzania wszystkich jej postów przez moderatora.

III. ADMINISTRATOR

 1. Administrator ma prawo zmienić regulamin.
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane posty na forum.
 3. Administrator nadzoruje działanie Forum i przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat w dziale Forum (Inne tematy - WWW).
 4. Administrator ma prawo usunąć daną osobę z Forum bez podania przyczyny.

Prawa autorskie

Wszystkie informacje zawarte tej stronnie internetowej są chronione prawami autorskimi. NIC MEDIA & TECHNOLOGY LIMITED. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie należą do ich właścicieli.

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej nPortal pozostają „takie jakie są". NIC MEDIA & TECHNOLOGY LIMITED, nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do tych informacji, w tym, jako domniemanych, jako gwarancja przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

W żadnym wypadku NIC MEDIA & TECHNOLOGY LIMITED, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególnie, pośrednie lub wtórne szkody, wynikające w związku z stosowaniem niniejszej informacji.

Informacje zawarte na stronie internetowej nPortal mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. NIC MEDIA & TECHNOLOGY LIMITED zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnej informacji zawartej na swojej stronach internetowej oraz wprowadzania ulepszeń w produktach opisanych, bez powiadomienia.

×